Boje kao jezgreni korelat unutarpredmetnoga povezivanja u nastavi Hrvatskoga jezika, voditeljice: Vesna Bjedov i Ana Mikić Čolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 8:45

Organizacija:
OŠ "Dobriša Cesarić", Neretvanska ul. 10, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici 8. razreda

Detalji:

Jedno od temeljnih načela nastave hrvatskoga jezika jest međuovisnost nastavnih područja koje se ostvaruje u obliku integracije i korelacije nastavnih sadržaja. U ovoj će radionici naglasak biti na korelaciji dvaju nastavnih područja, hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja, pri čemu će boje biti povezujuća sastavnica korelacijskoga polja unutarpredmetnih sadržaja. Primjenom metodičkoga postupka šest mislećih šešira učenici će u skupinama najprije proučavati jezično podrijetlo crne, bijele, crvene, žute, zelene i plave boje, njihovu tvorbu te značenje u frazemskim svezama. Proučavanje jezičnoga aspekta boja bit će podlogom učeničkom jezičnom stvaralaštvu koje će obuhvatiti govorno i pismeno izražavanje. Na temelju imaginacije i primjenom dramskoga postupka predmet govori učenici će najprije pričati priču u skupinama stavljajući se u ulogu pojedine boje, a potom zapisati. Zapisane će priče učenici postaviti na razredni pano. Primjenom metodičkoga  postupka obilaska galerije učenici će čitati sve radove iz perspektive šest mislećih šešira i zapisati: činjenice / podatke; slaba mjesta / opasnosti i probleme; kreativna rješenja; prednosti te emocionalnu snagu i dosege. Svaka će skupina izložiti svoja opažanja usklađena s bojom šešira.

Biografija:

doc. dr. sc. Vesna Bjedov

Filozofski fakultet u Osijeku

e-pošta: vbjedov@ffos.hr

tel. 031/494-726

mob. 098/598-340

osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-vesna-bjedov

 

Životopis

Vesna Bjedov rođena je u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagoški fakultet (sadašnji Filozofski fakultet). Diplomirala je 1988., magistrirala 2005., a doktorirala 2010.

Od 1992. bila je zaposlena kao učiteljica hrvatskoga jezika u OŠ Franje Krežme u Osijeku gdje je radila 13 godina. Od 2005. do 2008. bila je viša savjetnica za hrvatski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Podružnici Osijek. Od 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Nositeljicom je dvaju obveznih kolegija (Metodika nastave hrvatskoga jezika i Metodika nastave jezičnoga izražavanja) i dvaju izbornih (Metodika nastave filma, Jezične izvannastavne aktivnosti).

Objavila je dvadeset znanstvenih radova i deset stručnih. S izlaganjima referata sudjelovala je na preko dvadeset znanstvenih skupova, međunarodnih i domaćih. Bila je suradnicom u projektu Materinski i inojezični hrvatski, čijom je voditeljicom prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je u izradi studijskih programa, a samostalno je izradila pet. Recenzenticom je više desetaka članaka iz metodike nastave hrvatskoga jezika te dviju knjiga.

Održala je više od dvadeset predavanja i radionica o metodičkim temama na županijskim i državnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, za vjeroučitelje te učitelje razredne nastave.

 

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Filozofski fakultet u Osijeku

e-pošta: amikic@ffos.hr

tel: 031 494 673

mob: 091 765 8019

osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-ana-mikic-colic

 

Životopis

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi nastavu iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovala je također kao suradnica na projektu Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja (voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić), a trenutačno je suradnica na projektu „Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Vesne Bagarić Medve.

S izlaganjima sudjelovala je na dvadeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010., 2015. i 2018. bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je dvadeset izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te tri uredničke knjige.

Aktivno doprinosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.