Igramo se bojama, voditelj: Ivan Miškulin, suradnici: Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Nika Pavlović i Dorian Laslo

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 8:45

Organizacija:
OŠ Jagode Truhelke, Crkvena ul. 23, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici osnovne škole (2. razred)

Lokacija (prostorija):
2 a. i 2 c. razred

Detalji:

Zašto su neke boje tople, a neke hladne? Zašto je trava zelena, a nebo plavo? Kako nas mađioničari uvijek prevare i koliko dobro pamtimo boje? Ovo su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovoriti kroz igru i zabavu. Na radionici ćemo se igrati bojama i naravno ponešto obojiti. Saznat ćemo kako radi naše oko i zašto nas ponekad vara. Ako nam se posreći, možda pronađemo i slijepu pjegu, koja se uvijek negdje skriva. Tijekom radionice provest ćemo test za otkrivanje sljepoće za boje, objasniti kako nastaju neke optičke iluzije i kako uopće vidimo. Učenici će se zabaviti igrajući memori igru na temu boje i pronalazeći slijepu pjegu. Na kraju, napravit ćemo plakat s otiscima naših ruku u raznim bojama. 

Biografija:

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Katedra za javno zdravstvo

ivan.miskulin@mefos.hr

091/2241 500

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine  bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med.

Katedra za javno zdravstvo

maja.miskulin@mefos.hr

091/2241 438

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u Katedri za javno zdravstvo. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te tu dužnost i sada obavlja. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine obnašala je i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Udana je i majka jednog djeteta.

 

 

Terezija Berlančić, dr. med.

Medicinski fakultet Osijek, Klinički bolnički centar Osijek

tberlancic@gmail.com

091/783-0049

Terezija Berlančić, dr. med. rođena je 1993. godine u Osijeku. U Osijeku je završila osnovnu školu 2008. godine te III. gimnaziju Osijek 2012. godine. Proglašena je Najmaturantom grada Osijeka 2012. godine. U razdoblju od 2012. do 2018. godine studirala je na Medicinskom fakultetu Osijek, na kojem je diplomirala u lipnju 2018. godine s diplomskim radom na temu „Patohistološki nalazi u uzorcima prvih  300 bubrežnih biopsija učinjenih u Kliničkom bolničkom centru Osijek“ te stekla zvanje doktora medicine. Od 2016. godine usporedno s Medicinskim fakultetom studira i na Preddiplomskom studiju Ekonomije, smjer Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Dobitnica je ukupno tri Dekanove nagrade, dvije na Medicinskom fakultetu Osijek te jedne na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U listopadu 2018. godine radila je kao asistent na zamjeni u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Od akademske 2018./2019. godine polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Od studenog 2018. godine radi kao liječnik pripravnik KBC-a Osijek. Kao studentica sudjelovala je na brojnim kongresima, natjecanjima i međunarodnim projektima, a tijekom studija na Medicinskom fakultetu Osijek obnašala je dužnost demonstratora na nekoliko Katedri. Uz to, aktivna je i u Udruzi cerebrovaskularnih bolesnika (CEREBRO) u kojoj obnaša dužnost tajnice udruge. Služi se engleskim, njemačkim i španjolskim jezikom.

 

Nika Pavlović, dipl. ing., asistent

Katedra za javno zdravstvo

npavlovic@mefos.hr

031/512 860

Nika Pavlović (rođ. Lovrinčević) rođena je 1979. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu ekologiju, na Odjelu za fiziologiju prehrane, organskih i anorganskih polutanata, na kojem je od 2016. godine obnašala dužnost zamjenika voditelja. Uz to, radila je i kao analitičar u Laboratoriju za kromatografiju, na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, te u rutinskom određivanju pesticida i ostalih kontaminanata u hrani i vodi, masnim kiselinama u namirnicama, određivanju alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Bila je i praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi te predavač higijenskog minimuma. Od 2014. godine pohađa Poslijediplomski doktorski studij Prehrambenog inženjerstvo iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a od 2016. godine Poslijediplomski specijalistički studij iz Javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine radi kao asistent na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Sudjeluje kao istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih simpozija te kongresa. Dodatno se usavršavala iz područja javnog zdravstva, prehrambenu tehnologije i zdravstvene ekologije. Udana je i majka jednog djeteta.

 

Dorian Laslo, student III. godine Studija Medicine

Medicinski fakultet Osijek

Dorian.laslo123@gmail.com

095/701-5984

Dorian Laslo rođen je 22. listopada 1997. godine u Osijeku. Student je 3. Godine Studija medicine na Medicinskom fakultu Osijek. Po završetku Opće gimnazije Beli Manastir, upisao je Medicinski fakultet u Osijeku 2016. godine. Sudjelovao je na Tjednu mozga kao predavač (predavanje o moždanim sustavima za orijentaciju 2017. godine te predavanje o Alzheimerovoj bolesti 2018. godine) i voditelj radionice (radionica o građi mozga čovjeka) te na Festivalu znanosti 2018. godine kao predavač (Od otkrića DNA do kreiranja nove ljudske vrste). Član je studentske udruge CroMSIC i EMSA u kojoj je sudjelovao u projektu Bolnica za medvjediće. U slobodno vrijeme bavi se čitanjem.