Želite li sjajniji životopis? Postanite sveučilišni specijalist za ljudska prava!, voditeljica: Mira Lulić, suradnik: Davor Muhvić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 15:00 - 15:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Publika koja zadvoljava uvjet*

Detalji:

Na radionici bi predstavili razne edukativne i informativne aktivnosti i programe Pravnog fakulteta Osijek o ljudskim pravima. Poseban akcent će biti stavljen na obrazovanje o ljudskim pravima na poslijediplomskoj razini kako kroz Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava tako i kroz Doktorski studij našeg Fakulteta. Zašto su ljudska prava važna, koja znanja će polaznici i polaznice steći, što donosi diploma na ovakvom studiju, koje su mogućnosti zapošljavanja.

Biografija:

Prof. dr. sc. Mira Lulić, Pravni fakultet Osijek, miral@pravos.hr

http://mira.pravos.hr

http://ljudska-prava.pravos.hr

Redovita profesorica međunarodnog prava, predstojnica Katedre za međunarodno javno i privatno pravo, Voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Životopis na: https://ljudska-prava.pravos.hr/pages/polazna/voditeljica-prof.-dr.-sc.-m.-lulic.php

Napomena:

Publika: svi zainteresirani, pod uvjetom da imaju završen četverogodišnji sveučilišni studij (predbolonjski) ili petogodišnji (bolonjski) s područja društveno-humanističkih znanosti