Boje nasilja – mehanizmi i (neke) posljedice društvenih nejednakosti, predavač: Toni Pranić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 14:00 - 14:45

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana 5/17

Detalji

Danas se sve više priča o rastućim nejednakostima, no općenito se vrlo malo zna o tome što konkretno to znači te kakav je globalni razvoj nejednakosti. U ovom predavanju publika će se ukratko upoznati sa suvremenom slikom globalnih nejednakosti te sa mehanizmima i posljedicama koje one ostavljaju. U Hrvatskoj je usprkos nepovoljnom gospodarskom razvoju Ginijev koeficijent relativno nizak i stabilan te ne postoje dalekosežne posljedice kao što je to primjer u razvijenim državama s visokom stopom nejednakosti (SAD). Stoga će se objašnjenja mehanizama nejednakosti bazirati na primjere kontekstu Hrvatske, a posljedice iznimno visokih nejednakosti na primjeru SAD-a. Među posljedicama će se posebno istaknuti stope nasilja i bliskih deprivacijskih čimbenika, po etničkim skupinama.

Biografija:

Toni Pranić

Zaposlen je kao asistent na Pravnom fakultetu Osijek od 2014., na kolegijima Sociologija , Osnove sociologije te kolegiju Siromaštvo i socijalna isključenost na studiju Socijalnog rada. Završio je preddiplomski studij sociologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao znanstveni smjer sociologije na Hrvatskim studijima 2013., s temom Postavke društvene integracije u sociološkoj teoriji kod prof.dr.sc. Ivana Markešića. Od 2015. pohađa doktorski studij sociologije na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti. Područje užeg znanstvenog interesa je vezano uz društvenu pravednost i socio-psihološke mehanizme koji utječu na vjerovanja o pravednosti. Ostale teme od interesa su društvena solidarnost, društvene nejednakosti, socijalna isključenost i siromaštvo, odnos tehnologije i društva, analitička sociologija...

Aktivno govori engleski (C1-C2), te se služi njemačkim jezikom (A2-B1).