Crveni alarm zove na zaštitu maloljetnih migranata, voditeljice: Martina Drventić i Marijana Šego, suradnica: Silvija Srđak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 13:00 - 13:45

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija (prostorija):
Dvorana 2/17

Detalji

Politička i ekonomska nestabilnost i ugroženost u određenim dijelovima svijeta pokretač su snažnih migracijskih tokova. Intenzivne migracije koje su pogodile Europsku uniju u posljednjem desetljeću nisu izostavile djecu. Posljednjih godina znatno je porastao broj maloljetnih migranata, uključujući i broj maloljetnika bez pratnje. Maloljetni migranti bez pratnje posebno su ranjiva skupina zbog svoje dobi, udaljenosti od doma i razdvojenosti od roditelja/skrbnika. Na svom putu izložena su brojnim rizicima te su nerijetko žrtve nasilja, iskorištavanja i trgovine ljudima te fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja. Posljedično im prijeti opasnost od marginalizacije, kriminala, radikalizacije te nestanka. Neupitno je kako maloljetnici bez pratnje zahtijevaju specifičnu i prikladnu zaštitu. Zaštita prava maloljetnika bez pratnje posebno je složen i osjetljiv zadatak, gdje se međudjelovanjem brojnih propisa osigurava djelotvorna suradnja velikog broja institucija. Cilj radionice je opisati okolnosti migracijskih kretanja, razloge zbog kojih dolazi do odvajanja maloljetnika od svojih roditelja/skrbnika te probleme s kojima se na svom putu suočavaju djeca migranti, koji su ujedno i vršnjaci dijela ciljane skupine. Svrha radionice je podizanje svijesti, osnaživanje senzibiliteta te formiranje stava ciljane skupine u odnosu na maloljetne migrante i adekvatnost njihove zaštite.

Biografija:

Voditelji:

Martina Drventić, mag.iur., asistentica, doktorandica Hrvatske zaklade za znanost

Martina Drventić magistar je prava, asistentica - doktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Pravnom fakultetu Osijek. Polaznica je Europskog modula Doktorskog studija Pravo Pravnog fakulteta Osijek. Suradnica je na Jean Monnet katedri za prekogranično kretanje djeteta u EU, te je uključena u istraživačke skupine na dva europska projekta koja se bave tematikom prekogranične zaštite djece i obitelji. Posjeduje prethodno radno iskustvo stručnog suradnika u Ministarstvu socijalne politike i mladih na poslovima međunarodne zaštite djece te mlađeg istraživača na projektu projektu EUFam's, pri Pravnom fakultetu Osijek. Područje istraživačkog interesa su joj međunarodno privatno obiteljsko i statusno pravo. Autorica te suautorica je nekoliko znanstvenih radova s iskustvom izlaganja na međunarodnim konferencijama. Kontakt e-mail: mdrventic@pravos.hr.

 

Marijana Šego, dipl. iur., mlađi istraživač na EUFam's II Projektu

Nakon završene I. Gimnazije Osijek, upisala sam Pravni Fakultet u Osijeku na koje sam uspješno diplomirala 2000.godine. Zaposlila sam se kao sudački vježbenik na Općinskom sudu u Osijeku, 2003. godine položila sam Pravosudni ispit, te ostala raditi na sudu kao sudski savjetnik. Tijekom školovanja i karijere na sudu polje moga interesa bilo je građansko pravo. Poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu u Osijeku, građanskopravni i obiteljski modul upisala sam tijekom 2014. godine. Od 2015.godine radila sam kao poseban skrbnik u Centru za posebno skrbništvo, jedinica Osijek, te se bavim pravnom zaštitom djece u sudskom postupcima. Od 2018. Godine zaposlena sam na Pravnom fakultetu Osijek na mjestu mlađeg istraživača na Projektu EUFam’s II. Tijek moga znanstvenog rada do sada je orijentiran na zaštitu i prava djece kroz proučavanje prakse ESLJP i ostalih tekovina Europske Unije. Kontakt e-mail: msego@pravos.hr.

Suradnica:

Silvija Srđak, dipl. iur., Centar za socijalnu skrb Osijek

Silvija Srđak, diplomirana je pravnica, s položenim pravosudnim ispitom, trenutno je zaposlena kao stručni radnik na Odjelu za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Osijek. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Osijeku, radno iskustvo stjecala je u odvjetničkom uredu, javnobilježničkom uredu, u Centru za socijalnu skrb Zagreb, Podružnici Maksimir, Odjelu za djecu, mlade i obitelj te na mjestu više stručne savjetnice u Službi za međunarodnu zaštitu djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Uspješno je završila interdisciplinarno stručno usavršavanje Komunikacija s djetetom u pravosuđu. Polaznica je brojnih edukacija i usavršavanja, osobito u organizaciji Državne škole za javnu upravu te Pravnog fakulteta u Osijeku. U svojstvu stručnjaka iz prakse, često sudjeluje u aktivnostima iz područja međunarodne zaštite djece, pri Pravnom fakultetu Osijek. U Centru za socijalnu skrb Osijek zadužena je za rad s osobama pod međunarodnom zaštitom, odnosno djecom bez pratnje stranim državljanima te zamjenik regionalnog koordinatora za žrtve trgovanja ljudima.