(Be) INSPIRED: inovativno studiranje izbjegličkog i migracijskog prava on-line, autorica: Helga Špadina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 0:00

Organizacija:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster, prezentacija

Publika:
Studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Predvorje zgrade

Detalji:

Poster prezentacija predstavlja trenutni projekt INSPIRED kojeg koordinira Pravni fakultet Osijek (Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education) u strateškom partnerstvu sa Pravnim fakultetom Sveučilišta Mykolas Romeris iz Litve, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske te Pravnim fakultetom Sveučilišta London South Bank iz Ujedinjenog Kraljevstva. Pravni fakultet Sveučilišta Ulster iz Ujedinjenog kraljevstva je pridruženi partner.

Glavne projektne aktivnosti su: razvoj zajedničkog i multidisciplinarnog e-modula na engleskom jeziku o izbjegličkom i migracijom pravu (sa 3 pod-modula); priznavanje e-modula  kroz dodjelu ECTS bodova i uvođenje u nastavni plan (kao izborni predmet) na svim partnerskim institucijama; zajednički istraživački radovi studenata u području izbjegličkog i migracijskog prava  (objavljeni na elektroničkoj platformi), te zajednički istraživački radovi nastavnika partnera objavljeni u elektroničkoj projektnoj knjizi (E-publikacija).

Očekuje se da će e-modul doprinijeti  modernizaciji  pravnog obrazovanja, specijalizaciji budućih pravnika u novim područjima EU prava i stjecanju novih kompetencija na engleskom jeziku, te utjecati na stručno usavršavanje studenata i nastavnika kroz zajedničke akademske istraživačke projekte i transnacionalnu akademsku suradnju.

Biografija:

Helga Špadina, doc.dr.sc.

Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti, Studij socijalnog rada

Voditeljica K2 projekta Strateškog partnerstva INSPIRED,

Pravni fakultet Osijek

hspadina@pravos. hr, telefon: 031 244 550

Helga Špadina  je docentica na Katedri radnopravnih i socijalnih znanosti i na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku. Voditeljica je Erasmus K2S projekta strateškog partnerstva INSPIRED. Specijalizirala se u području ljudskih prava, migracijskog i izbjegličkog prava te radnog i socijalnog prava.