Skeniraj i traži, boju nam pokaži, voditeljica: Silvija Šafranko, suradnici: Stela Jokić, Ana-Marija Cikoš i Marija Banožić, 3 studenta

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 9:00 - 17:00

Organizacija:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Znate li koliko boja ljudsko oko može razlikovati? Znate li na koji način ih ono detektira? Ukoliko vjerujete svojim očima, u našem laboratoriju provjerite kako možete vjerovati i umjetnim. Detektirajte boje u materijalima koji nas okružuju i otkrijte misterij koje je oko pouzdanije, ljudsko ili umjetno?

Biografija:

Voditeljica:

Silvija Šafranko, mag. chem. (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, safranko.silvija@gmail.com, 099-675-1875)

Silvija Šafranko rođena je 21. travnja 1994. godine u Virovitici. Nakon završene opće gimnazije u srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ u Orahovici, upisuje studij kemije na Odjelu za kemiju u Osijeku gdje 2018. godine stječe zvanje magistre kemije. Tijekom studija sudjeluje na simpozijima i kongresima u domaćoj i međunarodnoj recenziji te u pripremama različitih radionica i projekata promocije znanosti (Smotra Sveučilišta, Festival znanosti, Dani otvorenih vrata…).

Suradnici:

Izv. prof. dr. sc. Stela Jokić (prodekan za znanost, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, stela.jokic@ptfos.hr, 031/224 333)

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/zavod-za-procesno-inenjerstvo/38-zaposlenici/nastavno-osoblje/415-stela-jokic

Stela Jokić rođena je 31. srpnja 1982. godine u Našicama. Nakon završenog Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, smjer procesno inženjerstvo, 2007. godine počinje raditi kao asistent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, gdje završava 2011. godine poslijediplomski doktorski studij „Prehrambeno inženjerstvo“. Trenutno je u zvanju izvanredne profesorice i obnaša dužnost prodekanice za znanost. Bila je sudionik više programa mobilnosti i stekla je dragocjena znanja iz područja prehrambeno-procesnog inženjerstva. Svoj istraživački rad sa posebnim zadovoljstvom upotpunila je u laboratorijima diljem Njemačke, Mađarske, Slovačke, Italije, Srbije, Slovenije i Austrije. Preko CCUSA programa “WorkExperience USA” boravila je i radila u SAD-u 15 mjeseci. Voditeljica je nekoliko znanstveno-stručnih projekata koji se najvećim dijelom bave ekstrakcijom bioaktivnih spojeva iz različitog biljnoga materijala. Voli se baviti istraživanjima i širenjem svijesti o ljepoti znanosti i struke. Voli život i veseli se svakom novom danu. Ispunjava ju druženje i upoznavanje s različitim ljudima, istraživanje i otkrivanje novih znanstvenih spoznaja.

Ana-Marija Cikoš, mag. ing. (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, acikos@ptfos.hr, 031/224 348)

Ana-Marija Cikoš rođena je 18. rujna 1993. godine u Osijeku. Nakon završene Prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković u Osijeku, upisuje Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku. Na istom fakultetu diplomirala je smjer prehrambeno inženjerstvo 2017. godine te stekla zvanje magistrice struke. Za vrijeme studija odradila je stručnu praksu u Saponia Osijek d.d. Nakon završenog studija, 2018. godine zapošljava se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, na mjestu asistenta za rad na projektu ''Bioprospecting Jadranskog mora''. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij ''Prehrambeno inženjerstvo'' na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Predana je radu, odgovorna, sklona timskom radu i organizaciji. Voli nadograđivati svoje znanje i primjenjivati ga.

Marija Banožić, mag.ing.preh. (asistent, Prehrambeno-tehnološki fakultet

Osijek, mbanozic@ptfos.hr, 031/224 320)

Marija Banožić rođena je 26. kolovoza 1992. godine u Imotskom. Nakon završene opće gimnazije, upisuje studij Prehrambene tehnologije na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru. Na istom fakultetu diplomira 2016. godine i stječe zvanje magistra struke. Iste godine upisuje i završava pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičku izobrazbu nastavnika na fakultetu Prirodoslovnih, Matematičkih i Odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, zapošljava se kao asistent na projektu "Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla" te iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij ''Prehrambeno inženjerstvo'' na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Tijekom i nakon studija sudjelovala je u pripremama različitih radionica i projekata promocije znanosti, kao što su "Edukacijski dani Studentskog zbora", "Pivska radionica", "Ljetna tvornica znanosti", "Festival znanosti".

3 studenta