Duga na jelovniku, voditeljica: Lidija Šoher, suradnici: studenti, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 9:00 - 17:00

Organizacija:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Detalji:

Koje se sve boje nalaze na našem tanjuru? Zašto je bitno jesti šareno voće i povrće? Cilj radionice je približiti djeci raznolikost voća i povrća kroz dugine boje te njihov utjecaj na naš organizam. Djeca će moći izabrati voće i povrće, obojiti i naučiti nešto o njima te smjestiti na dugu sastavljenu od šarenog voća i povrća.

Biografija:

Lidija Šoher, mag. nutr., rođena 12.03.1989. godine u Kutini, u rujnu 2014. godine upisuje diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno – tehnološkom fakultetu Osijek te isti završava u roku s odličnim uspjehom u prosincu 2016. godine. U rujnu 2018. primljena na radno mjesto asistenta na Katedri za prehranu istog fakulteta.