Biogeografske regije Hrvatske – šareni motivi iz prirode, autor: Dragan Prlić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 10:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 10:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 10:00 - 16:00

Organizator:
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek

Vrsta događanja:
Izložba fotografija

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Brojni ekološki faktori u svojim različitim kombinacijama, ponajprije klimatske i reljefne osobitosti, utječu na razdiobu stanišnih tipova i pripadajuće bioraznolikosti naše zemlje. Pored njihove ekološke uloge, svu heterogenost prirodnih znamenitosti objedinjuje beskrajni splet tonova i nijansi zaigranih boja. Prošećimo se prostranstvima nizinskog krajolika kontinentalne Hrvatske, tipičnim slavonskim poplavnim šumama, živopisnim livadama i pašnjacima s mnoštvom cvjetova, uz potoke, rijeke i bogata polja koliko nam pogled seže. Na našim najvišim vrhovima, nakon povlačenja snježnog pokrivača, proviruju planinske biljke svih boja. Stabla bukve, smreke i jele, u pratnji mahovina i paprati, bore se za prevlast duž padina ovog dinamičnog krajolika. S druge stane planinskih masiva leži beskrajno plavetnilo, dekorirano mnogobrojnim otocima i hridima, omeđeno predivnom jadranskom obalom. Naseljavaju ih poznate sastojine hrastova crnike i medunca, sveprisutna makija, te nezaobilazna mediteranska ikona – kamenjar ljubičastih i zlatnožutih jastuka kadulje i smilja. Istkano mozaikom boja, prirodni je svijet umjetničko platno. Zastanimo, upoznajmo, očuvajmo ga.

Biografija:

Autor:

Dragan Prlić, magistar biologije

Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dprlic@biologija.unios.hr, 099 827 8631

Asistent na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. S posebnim interesom za botaničke discipline, niz godina intenzivno sudjeluje u istraživanju raznolikosti vaskularnih biljaka, mahovina i lišajeva, kartiranju staništa te primjeni GIS sustava, najvećim djelom unutar kontinentalne biogeografske regije. Dobitnik je Rektorove nagrade za izvrstan stručni rad izrađen tijekom diplomskog studija. Trenutno pohađa doktorski studij s ciljem razvoja novih spoznaja na području vegetacijske ekologije. Do sada je objavio, samostalno ili u koautorstvu, ukupno 16 znanstvenih i stručnih radova u različitim časopisima i zbornicima radova. Rezultate istraživanja prikazao je znanstvenoj i stručnoj javnosti, sudjelujući samostalno ili u koautorstvu, s 14 usmenih i 15 posterskih priopćenja, na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Sudjelovao je na važnim projektima vezano za istraživanje staništa i bioraznolikosti te pomagao u izradi diplomskih radova botaničke i lihenološke tematike. Redoviti je član bioloških i ekoloških društava te aktivno popularizira rezultate svojih istraživanja.

www.slatina-nature.com