Dugine boje – bogatstvo različitosti, voditeljice: Ana Kurtović, Ana Babić Čikeš i Lara Cakić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Psihološko savjetovalište za studente, Cara Hadrijana 10 c, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti

Detalji:

Različitost je sveprisutna u svijetu. Ona pridonosi bogatstvu kultura, ideja i iskustava. Preduvjet za ostvarivanje pozitivnih aspekata različitosti u društvu je tolerancija različitosti, a najveća prijetnja su stereotipi i predrasude. Stereotipi i predrasude postoje u svim društvima, a najčešće su usmjereni prema pripadnicima skupine koja je u nekom društvu manjinska. Kao takvi, često imaju negativne posljedice, osobito za osobe prema kojima su usmjereni.

Radionica je namijenjena prepoznavanju i osvještavanju uzroka predrasuda i stereotipa prema različitim skupinama ljudi,  mehanizama koji ih održavaju kao i učenju načina borbe protiv predrasuda i stereotipa. 

Biografija:

Voditeljice:

doc. dr. sc. Ana Kurtović, Filozofski fakultet Osijek,

Odsjek za psihologiju,

 akurtovi@ffos.hr, anakurtovic@yahoo.com, 031/ 494-697

Životopis:

Ana Kurtović rođena je u Osijeku, 1978. godine  gdje je završila osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je diplomirala 2002. godine. Znanstveni poslijediplomski magistarski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2006. godine, magistrirala na temu „Atribucijski stilovi i depresivnost kod adolescenata“. Izvandoktorski studij psihologije završila je,  također,  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je, 2010. godine, doktorirala na temu „Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentnoj dobi“. Osim temeljnog obrazovanja, završila je i niz dodatnih edukacija (edukacija volontera za rad na Telefonu za psihološku pomoć,  edukacija iz nedirektivnog psihološkog savjetovanja, edukacija iz Kognitivno-bihevioralne psihoterapije (2. stupanj), edukacija za CAP (Child Assault Prevention) program prevencije zlostavljanja djece). Od prosinca 2003. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područje interesa joj je klinička psihologija, psihoterapija i savjetovanje te rizični i zaštitni čimbenici mentalnog zdravlja. Članica je niza strukovnih udruženja, uključujući Hrvatsku psihološku komoru, Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Osijek, Centar za primijenjenu psihologiju CPP Osijek te HUBIKOT  Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije.

Osobna web stranica:

http://web.ffos.hr/psihologija/?id=164

doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju, ababic@ffos.hr, anababic.os@gmail.com, 031/494-697

 Životopis:

Ana Babić Čikeš  rođena je  26. kolovoza 1979. g. u Splitu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Đakovu nakon čega je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2004. g. Na istom je fakultetu 2013. g. obranila doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Buško na temu "Razvoj emocionalne inteligencije u ranoj adolescenciji".

Nakon dvije godine rada u osnovnim školama na radnim mjestima stručnog suradnika psihologa, 2005. g. se zaposlila na Filozofskom fakultetu u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološko savjetovanje.

Posebna područja njezinog interesa su psihološko savjetovanje i psihoterapija, te je aktivna je u Psihološkom savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta. Licencirani je kognitivno-bihevioralni terapeut. Završila je i niz drugih dodatnih edukacija (Trening trenera o psihotraumi, Edukacija iz nedirektivnog pristupa u psihoterapiji, Nasilje prema djeci i među djecom, Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice; Usavršavanje u vještinama vođenja individualnih i skupnih psiholoških kriznih intervencija), a od 2005.g. je članica je Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu osnovnog i srednjeg školstva RH. U dosadašnjem radu bavila se također osmišljavanjem i provedbom raznih preventivnih programa.

http://web.ffos.hr/psihologija/?id=159

doc. dr.sc. Lara Cakić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, lcakic@foozos.hr, 031/321-732

Životopis:

Lara Cakić rođena je 1972. godine u Ljubljani. Studij psihologije upisala je 1994. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je diplomirala 1999. godine. Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Izvandoktorski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani  gdje je, 2012. godine, doktorirala na temu „Karakteristike majki kao odrednice privrženosti djece u dobi od 5 do 7 godina“. Od 2000. do 2006. godine radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa. Od 2006. godine radila je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku kao asistentica na kolegijima Razvojna psihologija, Psihologija učenja i poučavanja i Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i  adolescenciji, a od 2017. radi kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Posebna područja interesa su joj razvojna psihologija i klinička psihologija. Od 2001. godine volontira na telefonu za psihološku pomoć, a od 2004. volontira u Savjetovalištu Društva za psihološku pomoć „Sunce“. Neke od edukacija koje je završila su: 2. stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija, edukaciju za primjenu MCAST tehnike, edukaciju Poliklinike za zaštitu djece Zagreb - Zlostavljana i zanemarena djeca.

http://web.ffos.hr/psihologija/?id=159