HRANA U BOJI, voditeljica: Silvija Bašić Palković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 11:30 - 12:30

Organizator:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Detalji:

Ova radionica odgovorit će na pitanje vidimo li svi jednako boje, na koji se način boje koriste u reklamama za privlačenje potrošača te kako povezujemo boju sa okusom hrane.

Biografija:

Voditeljica:

Silvija Bašić Palković,dipl.inž.

Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku

e-mail: silvija_bp@yahoo.com

T: 098/200494

Silvija Bašić Palković, dipl. inž. prehrambene tehnologije. Zaposlena u ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku, radi na poslovima nastavnice Poznavanja robe i prehrane. Ima 15 godina radnog iskustva. Redovno učenike upoznaje sa novim saznanjima u prehrambenoj tehnologiji i prehrani. Sudjelovala je na Kreativnoj riznici 2016.godine, te je redoviti posjetitelj radionica na Festivalu znanosti i Noći znanosti.

Često gostuje na stručnim skupovima kuharstva, slastičarstva i posluživanja s predavanjima i radionicama vezanim uz prehrambenu tehnologiju.

2015. godine napredovala u zvanje nastavnika mentora.