Koje su boje stanice moje?, autorice: Sara Klasan, Martina Matanović i Petra Medač, suradnica mentorica: Branka Lončar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Studenti, opća populacija

Detalji:

Papa-test je test koji specifičnim bojanjem i citološkom analizom otkriva morfološke promjene stanica u probiru na karcinom cerviksa povezan s HPV infekcijom. U citološki laboratorij, uzorak se u obliku VCE razmaza dostavlja u 96%-tnom etanolu, a uzorak za tekućinsku citologiju (Liquid-based cytology, LBC) u bočici za fiksaciju i očuvanje stanica. Uzorak se boja prema protokolu metode Papa bojanja. Polychrom (eozin-azur) u citoplazmi metabolički aktivnih stanica, ribonukleinsku kiselinu i ribosome boja cijanofilno (plavo-zeleno). Orange G u citoplazmi keratin boja žućkasto/crvenkasno-narančasto. Hematoksilin ima visok afinitet za kromatin, a veže se za sulfatne grupe DNA i na taj način boja jezgu stanice. Citomorfološke promjene se utvrđuju prema obojanosti stanica i N/C omjera, a pokazatelj su stupnja maligniteta. Novije metode dijagnostike zahtijevaju primjenu imunocitokemijskih biljega. Biomarkerom p16 utvrđuje se prekomjerna ekspresija gena nastalog ugradnjom HPV DNA u jezgru pločastih stanica. Pozitivan signal je zlatno-smeđa do smeđa obojenost citoplazme i jezgre. Ki67 povezan je s regulacijom staničnog ciklusa, a antitijelo na taj protein jezgre stanica u proliferaciji boja crveno. Pozitivan rezultat je istovremena obojanost na oba biomarkera.

Biografija:

Autori:

Sara Klasan, studentica druge godine diplomskog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet, Osijek, sara.klasan@gmail.com, +385994020780

Martina Matanović, studentica druge godine diplomskog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet, Osijek, martina.matanovic2@gmail.com, +385996817346

Petra Medač, studentica druge godine diplomskog studija medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet, Osijek, petra.medac@gmail.com, +385955130956

Suradnik mentor: Doc.dr.sc. Branka Lončar, Katedra za ginekologiju i porodiljstvo, Medicinski fakultet, Osijek, bloncar@mefos.hr, +38531511515

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu – Studij medicine u Osijeku 1985. godine. Radno iskustvo: 1985-1986 – opća praksa; 1987-1989 – liječnik sekundarac; 1990 - 1992 – specijalizant medicinske citologije; 1992 – do danas specijalist medicinske citologije Klinički bolnički centar Osijek, Osijek

Obrazovanje: 1990-1991 – poslijediplomski studij iz Medicinske citologije MF Zagreb; 1990-1992 – specijalizacija iz Medicinske citologije ; 2002-2003 poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo MF Osijek; 2005. magistar znanosti: Citodijagnostika limfadenopatija glave i vrata; 2012. doktor znanosti: Testiranje vrijednosti reklasifikacije morfoloških značajki neodređenih (C3 i C4) nalaza aspirata dojke. Glavni mentor specijalizantima medicinske citologije; predavač na poslijediplomskom tečaju 1. kategorije: Suvremeni pristup dijagnostici i terapiji karcinoma dojke (2012. i 2013. godine) Od 2014. godine docent i voditelj predmeta Klinička citologija i Klinički kolegij IV: Klinička citologija na Prediplomskom sveučilišnom studiju medicinsko laboratorijske dijagnostike MF u Osijeku.