Koje je boje vaš urin?, autori: Ana Jurić, Ivana Gašpar, Antonio Barać i Veronika Banović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Hol

Detalji:

Urin je tjelesna izlučevina koja nastaje filtracijom krvi putem bubrega. U bubregu se filtriraju i izlučuju u urin štetne tvari, višak elektrolita, ali i mnoge druge tvari otopljene u vodi. Organoleptička svojstva urina proučavaju se još od Hipokratovog vremena koji je smatrao da je zdravlje zapravo ravnoteža tjelesnih tekućina. Svojstva urina kao što su miris, boja i bistrina mogu nam puno toga reći o našem zdravlju bez specifične dijagnostike. Normalna boja urina poprima mnoge nijanse iz spektra žute boje, ovisno o hidraciji organizma. Zabrinjavajuće boje urina svakako su crvene ili smeđe nijanse kao i stvarno rijetke nijanse plave i ljubičaste. Cilj ovog plakata bit će na jednostavan način ilustrirati koje sve boje može poprimiti urin ovisno o tvarima koje smo unijeli u organizam (hrana, piće, lijekovi) ili kao posljedica upalnih ili malignih bolesti. Ilustracije i popratan tekst bit će napisani na način na koji će i osobe ne-zdravstvenog usmjerenja moći razumjeti sadržaj. Ideja je da jednostavnim prikazom širokom pučanstvu približimo važnost promatranja vlastitog urina kako bi sami reagirali i poboljšali kvalitetu života ili kontaktirali liječnika u slučaju primjećivanja promjene boje urina.

Biografija:

Životopisi

 

OSOBNI PODACI

 

 

Ime i prezime

Ana Jurić

 

Zvanje

Univ.bacc.med.lab.diagn.

 

Adresa

Krešimirova 8, 21211 Vranjic, Hrvatska

 

Telefonski broj

098 526 375

 

E-mail

ana55juric@gmail.com

 

Državljanstvo

Hrvatsko

 

Datum rođenja

28. listopada 1995.

 

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

Studentica 2. godine Diplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Hrvatska

 

Fakultet                      2014. - 2017.

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija -  Split

             Preddiplomski studij

  medicinsko laboratorijska dijagnostika

 

Srednja škola              2010. - 2014.

V. Gimnazija “Vladimir Nazor” – Split  

                (opća gimnazija)

 

Osnovna škola            2002. - 2010.

Osnovna škola “Vjekoslav Parać” – Solin

 

Glazbena škola           2008. - 2010.

Glazbena škola “Josip Hatze”

 

 

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

 

Materinski jezik

hrvatski

 

Drugi jezici

 

 

Engleski

C1

 

Talijanski

B1

 

Njemački

A1

 

 

Računalne vještine i kompetencije

Microsoft Office paket, Internet

 

Vozačka dozvola

B kategorija

 

Nagrada i priznanje

Izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima 2017. - Aktivnost sudjelovanja na 3. Kongresu hrvatske komore zdravstvenih radnika Medicinsko laboratorijska dijagnostika u praksi i medicinsko pravo (s međunarodnim sudjelovanjem) s prezentacijom na temu Laboratorijska dijagnostika neonatalne sepse

 

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

Zvanje

Ivana Gašpar

Univ.bacc.med.lab.diagn.

Datum rođenja

27. lipnja 1995. u Splitu

Državljanstvo

Hrvatsko

Adresa

Put stare Duće 15, 21310 Omiš

Web adresa

Kontakt broj

gaspar.ivana00@gmail.com

099/831-1506

 

Školovanje

 

Studentica 2. godine Diplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Hrvatska

 

2002. - 2010. 

2010. - 2014.

2014. - 2017.

Osnovna škola „Josip Pupačić“ - Omiš

Srednja škola „Jure Kaštelan“ - Omiš; Opća gimnazija

Preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika;

Odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Strani jezik

Engleski

Tečno

Strani jezik

Talijanski

Osnovno

Korištenje računala

Napredno

Vozačka dozvola

B kategorija

 

Dodatni podaci

 

 

Nagrade i priznanja

Nagrada i priznanje za izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima 2017. - Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost s međunarodnim sudjelovanjem

A. Barać, I. Gašpar, A. Jurić, M. Lovrić

 „Učinkovitost laboratorijskih testova u dijagnozi neonatalne sepse“

Volonterski rad

Udruga izviđača Omiš – Omiš

 

 

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

Antonio Barać                    

Zvanje

Univ.bacc.med.lab.diagn.

Datum rođenja

24. srpnja 1995.

Državljanstvo

Hrvatsko

Adresa

Stilja 126, 21276 Vrgorac

Web adresa

Kontakt broj

baracantonio1@gmail.com

099/667-4748

Školovanje

 

Student 2. godine Diplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Hrvatska

 

2002. - 2010.  

2010. - 2014.

2014. - 2017.

Osnovna škola Vrgorac

Srednja škola „Tin Ujević“ - Vrgorac; Opća gimnazija

Medicinsko laboratorijska dijagnostika;
Odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu

Osobne vještine i kompetencije

 

Strani jezik

Engleski C1 Njemački C1

Korištenje računala

Napredno

Vozačka dozvola

Da, B kategorija

 

Dodatni podaci

 

 

 

Nagrade i priznanja

Nagrada i priznanje za inzniman angažman u izvannastavnim aktivnostima 2017. - Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost s međunarodnim sudjelovanjem

A. Barać, I. Gašpar, A. Jurić , M. Lovrić

 „Učinkovitost laboratorijskih testova u dijagnozi neonatalne sepse“

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

Veronika Banović

Zvanje

Univ.bacc.med.lab.diagn

Datum rođenja

12. veljače 1996.

Državljanstvo

Hrvatsko

Adresa

Ulica Brigade kralja Tomislava, bb, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina

Web adresa

Kontakt broj

veronika.banovic@gmail.com

+385 95 828 2052; +387 63 278 089

 

Školovanje

 

 

Studentica 2. godine Diplomskog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Hrvatska

 

2002. - 2010. 

2010. - 2014.

 

2014. - 2017.

Osnovna škola „Ivana Mažuranića“ – Tomislavgrad, BIH

Srednja škola „Marka Marulića“ - Tomislavgrad; Opća gimnazija

Preddiplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika;

Odjel zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Strani jezik

Engleski

C1

Strani jezik

Njemački

B1

Korištenje računala

Napredno

Vozačka dozvola

B kategorija