HISTOLOGIJA – NAJŠARENIJA ZNANOST U MEDICINI, autori: Nikola Bijelić, Edi Rođak, Maja Tolušić Levak i Ivana Lovrić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Histologija možda nije najvažnija, ali je svakako najljepša i najšarenija znanost u medicini. U histološkoj tehnici promatramo tkiva pod mikroskopom, a pri tome radi prikazivanja različitih stanica i tkiva koristimo različite histološke boje. S obzirom da pojedini sastojci tkiva imaju afinitet za različite boje, rezultat koji vidimo pod mikroskopom može biti vrlo šarolik.  Na posteru ćemo prikazati neka od najljepših bojenja u histologiji i  neke od preparata koja smo uz pomoć njih obojili.

Biografija:

Doc. dr. sc. Nikola Bijelić, Medicinski fakultet

nbijelic@mefos.hr, 031/512-868

Nikola Bijelić rođen je 15. siječnja 1984. godine u Novoj Gradiški, gdje je 2002. godine završio opću gimnaziju. Iste godine upisao je Medicinski fakultet u Osijeku, gdje je diplomirao 2008. godine s izvrsnim uspjehom. Dobitnik je rektorove nagrade. Od 2009. godine radi na Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Osijek, od 2015. kao poslijedoktorand, a od 2018. kao docent te sudjeluje u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave na različitim kolegijima Medicinskog fakulteta Osijek. Od 2009. do 2016. sudjeluje u izvođenju nastave na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Završio je Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo u Osijeku te stekao stupanj doktora znanosti. Znanstveno se i stručno usavršavao na području stereologije, imunologije i rada s laboratorijskim životinjama. Aktivan je sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, a područja njegovog istraživanja su embriologija miša, Tff proteini, koštano i hrskavično tkivo te kvantitativna histologija. Objavio je 13 znanstvenih radova i autor je 21 sažetka, od kojih su 2 dobitnici nagrade za najbolji poster.

Aktivan je sudionik Festivala znanosti od 2004 godine. Član je Hrvatskog mikroskopijskog društva (HMD) i Europskog mikroskopijskog društva (EMS).

Osobna web stranica: https://www.researchgate.net/profile/Nikola_Bijelic

 

Ostali autori:

Edi Rođak, mag.biol.exp., asistent, Medicinski fakultet Osijek

erodak@mefos.hr

dr. sc. Maja Tolušić Levak, poslijedoktorand, Medicinski fakultet Osijek, mtolusic@mefos.hr

Ivana Lovrić, Medicinski fakultet Osijek, ilovric@mefos.hr