Prehrambene boje i njihov utjecaj na zdravlje organizma, autorice: Marija Knežević, Antoneta Sekulić, Albina Dumić i Nika Pavlović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
Hol

Detalji:

Prehrambene boje su kemijske tvari koje su razvijene kako bi poboljšale izgled hrane. Proizvođači hrane često preferiraju umjetne boje za hranu nad prirodnim bojilima hrane, poput beta karotena i ekstrakta repe, jer proizvode intenzivnije boje. Međutim, postoji dosta kontroverzi glede sigurnosti umjetnih bojila za hranu. Zanimljivo je da se neke prehrambene boje u jednoj zemlji smatraju sigurnima, ali su u drugoj državi zabranjene za ljudsku potrošnju, zbog čega je iznimno zbunjujuća procjena njihove sigurnosti. Najpopularnije boje su Red 40, E129, Yellow 5 E 102 (tartrazin) i Yellow 6 E110. Ove tri čine 90% svih prehrambenih boja koje se koriste u SAD-u i odobrene su od strane FDA i EFSA. Neke studije dokazuju kako prehrambena bojila  mogu uzrokovati hiperaktivnost i probleme s učenjem u malodobne djece. Tartrazin se čak povezuje s promjenama u ponašanju, uključujući razdražljivost, depresiju i poteškoće sa spavanjem. Postoji određena zabrinutost zbog mogućih kontaminanata u bojama koji mogu uzrokavati karcinom kao što subenzidin, 4-aminobifenil i 4-aminoazobenzen, a nalaze se u  E129, E102 i E110 bojama za hranu. Amarant E123 se koristi kao prehrambena boja u slastičarskim i pekarskim proizvodima. Ustanovljeno je da može uzrokovati stvaranje bubrežnih kamenaca, inducirati  pobačaj, uzrokovati alergiju, urtikariju i rinitis. S obzirom da prehrambene dobrobiti umjetnih bojila za hranu nema, potrebno je provesti još studija o njihovoj eventualnoj štetnosti.

Biografija:

Marija Knežević, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

marijaknezevic5@gmail.com

099/655-0083

 

Marija Knežević rođena je 1995. godine u Našicama. Osnovnu školu „ Vladimira Nazora Feričanci“ završila je 2010. godine. Opću gimnaziju, Srednju školu Isidora Kršnjavog završila je 2014. godine u Našicama. Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek završila je 2017. godine. Te iste, 2017. godine upisala je Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Sudjelovala je na kongresu HZKR-a u Zagrebu u lipnju 2018. godine.

 

Antoneta Sekulić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike

Medicinski fakultet Osijek

asekulic310@gmail.com

095/378 5850

 

Antoneta Sekulić rođena je 1995. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu Ivan Mažuranić završila je 2010. godine u Sibinju. Opću gimnaziju Matije Mesića završila je 2014. godine u Slavonskom Brodu. Preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek završila je 2017. godine. Te iste, 2017. godine upisala je Diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek. Od 2018. godine član je udruge CMLDSA.

 

 

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med.

Katedra za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine

Medicinski fakultet Osijek

albina.dumic@gmail.com

095/1969 518

 

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med., spec. obiteljske medicine rođena je 1963. godine u Zvonimirovcu (Adolfovcu). Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Medicine u Osijeku 1987. godine. Nakon diplomiranja radila je kao liječnik pripravnik Doma zdravlja Osijek, a od 1989. godine do 1991. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Donji Miholjac. Od 1992. do 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Stacionaru 106. brigade Hrvatske vojske te kao voditelj Zdravstvene službe u Protuzračnoj obrani 106. brigade Hrvatske vojske. Od 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Drava, gdje je osnovala privatnu ordinaciju obiteljske medicine. U razdoblju od 2000. do 2003. godine pohađala je znanstveni Poslijediplomski studij u području Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijek, a od 2003. do 2005. godine specijalizaciju iz Obiteljske medicine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine položila je 2005. godine, nakon čega radi kao liječnik specijalist obiteljske medicine u privatnoj ordinaciji obiteljske medicine dr. Albina Dumić u zakupu. Doktorsku disertaciju obranila je 2013. godine. Od 2014. godine naslovni je viši asistent u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina pri Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek. Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske udružbe obiteljske medicine. Udana je i majka dvoje djece.

 

 

 

Nika Pavlović, dipl. ing., asistent

Katedra za javno zdravstvo

npavlovic@mefos.hr

031/512 860

 

Nika Pavlović (rođ. Lovrinčević) rođena je 1979. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu ekologiju, na Odjelu za fiziologiju prehrane, organskih i anorganskih polutanata, na kojem je od 2016. godine obnašala dužnost zamjenika voditelja. Uz to, radila je i kao analitičar u Laboratoriju za kromatografiju, na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, te u rutinskom određivanju pesticida i ostalih kontaminanata u hrani i vodi, masnim kiselinama u namirnicama, određivanju alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Bila je i praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi te predavač higijenskog minimuma. Od 2014. godine pohađa Poslijediplomski doktorski studij Prehrambenog inženjerstvo iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a od 2016. godine Poslijediplomski specijalistički studij iz Javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine radi kao asistent na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Sudjeluje kao istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih simpozija te kongresa. Dodatno se usavršavala iz područja javnog zdravstva, prehrambenu tehnologije i zdravstvene ekologije. Udana je i majka jednog djeteta.