Lijekovi bojaju i kad ne moraju, autori: Ivan Mandić, Tea Omanović Kolarić, Vjera Ninčević i Martina Smolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Detalji

U današnje vrijeme postoji mnoštvo lijekova koji kao nuspojavu imaju hiperpigmentaciju kože i drugih tkiva. Pigmentacija kože nastaje kao posljedica akumulacije teških metala ili lijekova koji oblikuju komplekse unutar kože stimulirajući melanocite na proizvodnju melanina. Antiaritmik amiodaron kao nuspojavu može uzrokovati plavkastu obojenost kože koja je najčešće prisutna na licu i rukama. Zatim, antibiotik iz skupine tetraciklina, minociklin, može uzrokovati pigmentaciju plave, smeđe i crne boje prisutnu na noktima, kostima i zubima. Također, antipsihotici kao grupa lijekova mogu uzrokovati pigmentaciju oka i posljedično tome kataraktu i lezije rožnice. Osim što uzrokuju hiperpigmentaciju kože, neki lijekovi mogu uzrokovati i hipopigmentaciju kože. Na posteru ćemo kroz reprezentativne fotografije navedenih promjena i stanja uz zanimljiva objašnjenja prikazati promjene u boji različitih tkiva koje nastaju kao posljedica djelovanja pojedinih lijekova

Biografija:

Ivan Mandić, rođen je 21.02.1995. godine u Osijeku. Išao je u osnovnu školu Retfala. Završio je III. gimnaziju u Osijeku 2014. godine i upisao prvu godinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od stranih jezika govori njemački (B1) i engleski jezik (B2). Tokom cijelog školovanja redovno se bavio raznim sportovima, od nogometa do veslanja. U slobodno vrijeme voli se rekreativno baviti nogometom. Trenutno završava 5. godinu na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Tea Omanović Kolarić, dr.med., Medicinski fakultet Osijek, Asistent u Katedri za farmakologiju

Šandora Petefija 17, 31000 Osijek

mobitel:  +385 95 8839151    

mail: tea.omanovic@mefos.hr

Tea Omanović Kolarić, dr. med. rođena je 11.11.1990. g. u Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici. 14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu  Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca”. Od 1.10.2015. zaposlena je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je 27.11.2015. Tijekom studija obavljala je dužnost demonstratora u Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora.

DODATNE INFORMACIJE

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2016.  “Zašto je Ozzy Osbourne još uvijek živ?”, predavanje

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2017. “Vitamini kroz godišnja doba”, radionica

Priznanja i nagrade: Dekanova nagrada za godišnji seminarski rad “The molecular mechanisms involved in development of Drug-Induced Fatty Liver Disease (DIFLD) models and the use of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues in the therapy of DIFLD in vitro”, Dani doktoranada 2017; Učenica generacije u Srednjoj muzičkoj školi Zenica,  2012.; Priznanje dekana Medicinskog fakulteta Osijek za osnivanje i vođenje studentsko zbora pri Medicinskom fakultetu u Osijeku

 

Vjera Ninčević

Gundulićeva 36c, 31000 Osijek

vnincevic@mefos.hr

mob:0989402511

Asistent u Katedri za farmakologiju

Medicinski fakultet Osijek

Vjera Ninčević, dr.med. je rođena 31.07.1990.g. u Zagrebu. Opću gimnaziju završila u Karlovcu. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu  Osijek upisuje 2009. godine. Diplomirala je 7.07.2015.g. na temu „ Arterijska hipertenzija u trudnoći“. Od 1.10.2015. je zaposlena kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Upisuje poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu 27.11.2015. Sudjelovanje i vođenje radionice na Tjednu mozga pod organizacijom Sekcije za Neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek (SENZOS) 2010. godine. Sudjelovanje na projektu European Medical Students ̓ Orchestra and Choir 2014 – Bilbao, Spain. Sudjelovanje na međunarodnom susretu u Pečuhu (3rd Scientific Workshop - project CABCOS) 2011. godine. 2011. godine osnovala je pjevački studentski Zbor medicinskog fakulteta Osijek, te i do danas djeluje kao suvoditeljica istog zbora. Priznanje dekana Medicinskog fakulteta Osijek za osnivanje i vođenje studentsko zbora pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2016.  “Glas kao glavni ljudski instrument – kako ga sačuvati i pravilno koristiti”

Certifikati: PhD course in Pecs 14.-18.12.2015., Laboratory immunetechinques in molecular biology research.

 

Izv.prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.

 Medicinski fakultet Osijek, Zavod za farmakologiju, martina.smolic@mefos.hr

Fakultet za dentalnu medicine I zdravstvo Osijek, Katedra za farmakologiju I biokemiju; martina.smolic@fdmz.hr

Izv.prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med., prodekanica za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek, pročelnica Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek i predsjednica Katedre za farmakologiju i biokemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 2 HRZZ projekta, 3 MZOS projekta i 3 projekta Sveučilišta. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, recenzent više znanstvenih časopisa. Mentor/komentor 7 diplomskih radova te 3 doktorske disertacije. Član je u stalnim odborima i povjerenstvima Sveučilišta, predsjednica Odbora za poslijediplomske studije Mefosa te član u odborima i povjerenstvima Mefosa i FDMZ-a. Objavila 24 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u CC I SCIE, 8 knjiga te 7 poglavlja u knjigama.  Održala 10 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).