Spektar boja u kemijskoj analizi voda, autori: Dubravka Holik, Slavko Kepec, Andrea Milostić-Srb, Maja Miškulin, studentice: Nika Srb, Matea Romić i Ivana Serdarušić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Studenti 1. do 6. godine Medicinskog fakulteta

Lokacija (prostorija):
Hol

Detalji:

Veliki broj metoda koje se koriste za određivanje pokazatelja kemijskog sastava voda temelje se na boji.

U laboratoriju tvrtke Virkom d.o.o. Virovitica na ovom se principu temelji niz metoda analize vode, bilo da se radi o jednostavnoj komparaciji s standardnim obojenjima, spektrofotometrijskim ili titrimetrijskim metodama.

Zbog specifičnog sastava podzemnih voda, crpljenih  za potrebe javne vodoopskbe  karakteristični parametri u Virkomu su željezo, mangan, aluminij, amonijak i fosfati. Njihova koncentracija u vodi određuje se spektrofotometrijski. Radi se o apsorpcijskoj metodi spektralne analize u vidljivom dijelu spektra. Princip ove metode je određivanje apsorpcije elektromagnetskog zračenja određene valne duljine mjerenjem dijela energije koja prolazi kroz pripremljeni uzorak. Za svaki parametar izrađen je baždarni pravac koji postavlja odnos između poznatih koncentracija standardne otopine specifičnog obojenja i za njih izmjerenih apsorbancija pri zadanoj valnoj duljini. Vrijednosti baždarnih pravaca unose se u postavke spektrofotometra na displeju kojeg se, nakon analitičke procedure, očitava koncentracija parametra u konkretnim uzorcima.

Osim navedenih parametara u laboratoriju Virkom-a spektrofotometrijski se u vodi za piće određuju i nitriti, nitrati, kloridi, sulfati i silikati.

Titrimetrijskom metodom vrši se određivanje ukupne i karbonatne tvrdoće vode, te koncentracije organske tvari u vodi (potrošnja KMnO4). Metoda se bazira na dodavanju reagensa poznate koncentracije(titrant) u uzorak vode, pripremljen prema proceduri metode, sve do reakcije koja rezultira promjenom boje. Utrošak titranta koristi se izračunu koncentracije tvari koja je predmet analize.

Napomena:
Poster će predstavljati slikovni prikaz baždarnog pravca za amonijak, prikaz specifičnih obojenja za parametre sastava vode za piće i komparativno određivanje željeza u vodi za vrijeme terenske nastave studenata MFO.