Boje za prepoznavanje bakterija, autori: Slavko Kepec i Dubravka Holik, Maja Miškulin, studenti: Filip Čavar i Petra Popijač

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Studenti 1. do 6. godine Medicinskog fakulteta

Lokacija:
Hol

Detalji:

U kontrolnom laboratoriju Virkom-a određuju se slijedeći mikrobiološki pokazatelji: broj kolonija na 36⁰C i 22⁰C, koliformne bakterije, fekalni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa i Clostridim perfringens. Za njihovo određivanje koriste se propisane selektivne podloge na kojima izrastaju kolonije karakterističnog oblika i obojenja.

Upravo se na bojama temelji njihovo prepoznavanje a boje su najčešće presudne pri tumačenju potvrdnih testova konačne mikrobiološke identifikacije.

Slijedi samo jedan primjer koji tome svjedoči:

Koliformne bakterije određuju se membranskom filtracijom i kromogenom podlogom Rapid 'E.coli agar. Na navedenoj podlozi koliformne bakterije izrastu u plavozelene kolonije, a E.coli stvara ljubičaste kolonije.

Za potvrdne testove ovih bakterija opet su presudne boje.
Na podlozi Tryple Sugar Iron Agar ove bakterije fermentiraju šećere, povećavaju kiselost mikrobiološkog medija i njegovu crvenu boju mijenjaju u žutu. Kod dokazivanja koliformnih bakterija koristi se oksidaza test, ukoliko se prilikom nanošenja bakteriološke kulture na raeaktivnu zonu  pojavi tamnoplavo oboljenje, isključuje se njihovo prisustvo. Koliformne bakterije u podlozi MacConkey bujon fermentiraju laktozu zbog čega se smanjuje pH vrijednost podloga i njena ljubičasta boja prelazi u žutu.

U identifikaciji E.coli koristi se indol test. E.coli nakon inkubacije u podlozi Tryptophan Broth razgrađuje triptofan do indola, koji se dokazuje dodatkom Kovačevog reagensa i stvaranjem crvenog prstena na površini. Ukoliko Simmons-Citrate agar, izvorno zelene boje, nakon inokulacije i inkubacije, mijenja boju u plavu, isključena je prisutnost E.coli.

Napomena:
Poster će predstavljati slikovni prikaz primjene boja u mikrobiološkim analizama vode.

Biografija:

Dr.sc. Slavko Kepec, Virkom d.o.o. Virovitica, Medicinski fakultet Osijek

e-mail: slavko.kepec@gmail.com;

098/297-285

Slavko Kepec je rođen 01. listopada 1958. godine u Virovitici. Osnovnu školu završio je u Suhopolju, a gimnaziju u Virovitici. Diplomirao je 1982. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer biologija i stekao zvanje diplomirani inženjer biologije.

Nakon završetka fakulteta zaposlio se kao profesor biologije i kemije u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Virovitici. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu položio je predmete iz pedagoško-psihološke skupine predmeta za rad u školi.

1985. godine zapošljava se u Gradskom društvu crvenog križa u Virovitici na poslovima provođenja akcija dobrovoljnog darivanja krvi i tečajeva iz prve pomoći za vozače.

Od 1991. godine do danas zaposlen je u poduzeću Virkom d.o.o. Virovitica. Radi na osnivanju kontrolnog laboratorija, njegovom opremanju i uvođenju analitičkih postupaka mikrobiološke i fizikalno kemijske kontrole voda. Sudjeluje u poslovima pripreme vode za piće i vrši kontrolu njene kakvoće. Radi na poslovima praćenja rada uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda i provođenju analiza otpadnih voda.

2016. godine je doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu s temom „Ekotoksikološka i mikrobiološka karakterizacija pročišćenih otpadnih voda grada Virovitice“ i stekao zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija.

Od 2016. godine angažiran je na Medicinskom fakultetu u Osijeku kao vanjski suradnik u suradničkom zvanju asistenta pri  Katedri za javno zdravstvo.

 

Mr.sc Dubravka Holik, dr.med. asistent, Medicinski fakultet Osijek,

Katedra za Javno zdravstvo

e-mail: dholik@mefos.hr

091/2555-300

Dubravka Holik, rođena sam 12.03.1965. godine u Osijeku, pohađala sam CUO „Braća Ribar“, smjer biologija, kemija, fizika. Završila sam  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku (1990.) 2008. godine - magistar znanosti znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicine znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek. Radno iskustvo: Dom zdravlja Osijek, liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (1990. – 1995. god.); od 1995.godine do 2015. godine radila sam viši stručni suradnik u farmaceutskim tvrtkama Knoll, Abbot, Abbvie (predstavništvo u Zagrebu) a od 01.03.2015. godine sam asistent na Katedri  za Javno zdravstvo, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku. Sudjelujem u izvođenju nastave, student sam doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Mefos-u, suradnik sam na projektima ( VIF-2015, Mefos-6, VIF-2016, Mefos-18) ; dobitnik sam  Dekanove nagrada za godišnji seminarski rad u 2015. i 2016. godini. Sudionik brojnih međunarodnih i domaćih stručnih kongresa (kardioloških, internističkih i anestezioloških).

 

Studenti:

 

Filip Čavar, student 6. godine, Medicinski fakultet Osijek

e-mail: filipcavar29@gmail.com

098/9956340

Filip Čavar, rođen sam 21.09.1994. godine u Vinkovcima gdje i živim. U Vinkovcima sam završio osnovnu školu i opću gimnaziju te sam 2013. godine upisao Medicinski fakultet u Osijeku. Student sam 6  godine. Iznimno sam ambiciozna osoba, bez straha od novih iskustava. Marljiv sam i zbog svoje radoznalosti, uvijek sam spreman na nova iskustva i istraživanja. Cijeli život se bavim sportom. Po završetku fakulteta se vidim kao odličnog liječnika jer volim pomagati ljudima, ne bojim se posla, uporan sam i nikada neću odustati dok nešto ne svladam.

Petra Popijač, studentica 6. godine , Medicinski fakultet Osijek

e-mail: petra.popijac@gmail.co

091/5762727

Petra Popijač, rođena 1992. godine u Varaždinu gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Nakon prirodoslovno matematičke gimnazije upisala sam studij biologije u Osijeku i stekla zvanje prvostupnice biologije. Nakon toga sam upisala medicinu i sada sam studentica 6. godine. Za vrijeme studija sam dva puta sudjelovala na projektima razmjene studenata i provela 2 mjeseca u Portugalu, na Institutu biomedicinskih znanosti u Portu. U slobodo vrijeme se bavim sportom.

 

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med.

Katedra za javno zdravstvo

maja.miskulin@mefos.hr

091/2241 438

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u Katedri za javno zdravstvo. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te tu dužnost i sada obavlja. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine obnašala je i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece.