Kako daltonisti vide svijet?, autorice: Vesna Bilić Kirin, Jelena Kovačević, Lea Dumić i Veronika Raiz

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Daltonizam je česti izraz za poremećaj raspoznavanja boja, koji je prvi opisao John Dalton. Upravo zbog toga često se poremećaj prepoznavanja boja naziva daltonizam, iako je to zapravo izraz za jedan od tipova poremećaja. Uredno razvijeni kolorni vid naziva se normalna trikomazija. Spektar poremećaja je šarolik i uključuje kolornu sljepoću na jednu od tri osnovne boje, kolornu slabovidnost za jednu od tri osnovne boje i potpunu kolornu sljepoću. Učestalost  poremećaja vida na boje u Europi iznosi oko 8 % kod muškaraca i 0,4 % kod žena. U 3. razredu osnovne škole i pri sistematskom pregledu školski liječnik ispituje vid na boje Ishihara testom. Ispitivanje te pravodobno uočavanje poremećaja kod djece i mladih, ima veliko značenje za razvoj i školovanje. Važno je pravilno usmjeravanje takve djece tijekom školovanja, ali i edukacija roditelja i nastavnika o načinu stjecanja znanja i vještina, te ispravnom odabiru zanimanja. To je jako važno kako bi se izbjegli svi mogući problemi i frustracije djece u kasnijoj dobi, pri mogućem pogrešnom odabiru zanimanja. Ne treba naglašavati poremećaj vida na boje kao životni hendikep koji sputava, već treba tražiti nova kompromisna životna i profesionalna rješenja u svladavanju novih prepreka.

Biografija:

Dr. sc. Vesna Bilić-Kirin, dr. med., spec. školske medicine, poslijedoktorand

Katedra za javno zdravstvo

 vesna.bilic.kirin@gmail.com

 099 695 60 89

 

Dr. sc. Vesna Bilić Kirin, dr. med. rođena je 30. ožujka 1972. godine u Osijeku. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra završila je u Osijeku. Diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku. Specijalistički ispit iz školske i sveučilišne medicine položila je 2007. godine. U ZZJZ OBŽ u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu radi od 2000. godine do danas. 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana: javno zdravstvo. Od 2012. godine je izabrana  u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenoj grani Obiteljska medicina (školska medicina), a od 2018. je poslijedoktorand u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvenoj grani javno zdravstvo) na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Područje stručnog i znanstvenog interesa su zdravstveni i zdravstveno socijalni problemi školske djece, mladih i studenta. U objavljenim radovima bavi se problematikom tjelesne uhranjenosti školske djece i povezanosti sa zdravstvenom edukacijom i socioekonomskim obilježjima ove populacije. U studentskoj populacije je istraživala povezanost tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, prehrambenih navika i reproduktivnog zdravlja.

 

Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine, asistent

Katedra za javno zdravstvo

burazin.jelena@gmail.com

0996041707.

 

Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine, rođena je 28.06.1981. u Virovitici. Odrasla je i školovala se u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju 1999. godine. Medicinski fakultet u Osijeku završila je 2005. godine. Od 2005. do 2016. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije; kao liječnik pripravnik do 2006. godine kada je položila državni ispit; a nakon toga u Službi za školsku medicinu. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku upisala je 2010. godine. Specijalist školske medicine postala je 2012. godine. Od 2010. godine do 2016. godine bila je vanjski suradnik Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. Od 2016. godine do danas voditelj je Službe za hitnu medicinu Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Od 2018. godine naslovni je asistent u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvenoj grani javno zdravstvo) na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Sveučilišni magistar školske i adolescentne medicine postala je 2019. godine. Autor je i koautor više znanstvenih radova. Sudjelovala je u zdravstveno odgojnim i znanstvenim projektima. Područja interesa su joj školska i adolescentna medicina, javno zdravstvo i hitna medicina, ali također je objavljivala u području mikrobiologije, epidemiologije i zdravstvene ekologije. 

 

Lea Dumić, studentica IV. godine Studija Medicine

Medicinski fakultet Osijek

dumiclea@gmail.com

095/9120971

 

Lea Dumić rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „Retfala“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i I.Gimnaziju. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2016. godine nastavlia je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 4. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. U radu Fakulteta sudjelovala je na Festivalu znanosti 2017. godine, s temom „Pušenje kroz vrijeme“. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Aktivno se bavi odbojkom u OK „Linga“. Tijekom 2018. godine nastupala je u sportskim natjecanjima u odbojci kao natjecatelj odobojkaškog tima Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Humanijadi koja se održavala se od 2. do 6. svibnja 2018. u Makarskoj. Na tom je susretu u  ženskoj odbojci osvojeno je 1. mjesto, a 3. mjesto u ženskoj košarci u kojoj je također bila natjecatelj. Sudjelovala je u natjecanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2018. godine u odbojci te je MEFOS osvojio 1. mjesto u ženskoj odbojci. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački i talijanski jezik.

 

Veronika Raiz, studentica IV. godine Studija Medicine

Medicinski fakultet Osijek

raizveronika@gmail.com

099/5959105

 

Veronika Raiz rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „August Šenoa“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2015. godine nastavila je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 4. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački jezik.