Bojanje podzemnih voda, voditelj: Željko Šreng

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija (prostorija):
Laboratorij za hidrotehniku

Detalji

Trasiranje je pojam koji se obično koristi za bojanje podzemnih voda. Bojanje se često primjenjuje u hidrometriji i hidrogeološkom inženjerstvu za potrebe praćenja smjera i brzine tečenja podzemnih voda. Princip bojanja poprilično je jednostavan i zbog toga relativno lako primjenjiv; boja se upusti na jednome mjestu te se opaža i mjeri vrijeme pojave boje na nekome mjernome profilu ili na izlazu iz tla (npr. izvor). Uz pomoć bojanja moguće je odrediti karakteristike propusnosti tla kroz koje voda protječe.

Provest će se eksperiment tečenja vode kroz tlo (agregat šljunka) pri različitim uvjetima, s ciljem vizualizacije toka. Kao bojilo bit će korištena fluorescentna otopina. Pokazat će se princip proračuna brzine tečenja podzemne vode na temelju rezultata bojanja. Eksperiment će se odraditi na instrumentu HM 169 Visualisation of Seeapage Flow, koji je dio opreme laboratorija Zavoda za hidrotehniku i zaštitu okoliša, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku.

Biografija:

Željko Šreng, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

zeljko.sreng@gmail.com

 

Željko Šreng rođen je 1988. godine u Zagrebu. U Osijeku završava opću (I) gimnaziju 2007. godine. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, upisuje preddiplomski sveučilišni studij Građevinskoga fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, koji završava 2010. godine. Na istome fakultetu 2012. stječe diplomu na smjeru Hidrotehnika diplomskoga sveučilišnoga studija. Na Građevinskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kao asistent zapošljava se u veljači 2013. godine, na Zavodu za hidrotehniku i zaštitu okoliša. Tijekom godina sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Hidromehanika, Opskrba vodom i odvodnja I na preddiplomskome studiju te kolegijima Hidrologija II, Opskrba vodom i odvodnja II, Hidrotehničke građevine te Korištenje vodnih snaga na diplomskome studiju. Iste godine kada se zapošljava na fakultetu, upisuje poslijediplomski doktorski studij na Građevinskome fakultetu u Zagrebu, smjer Hidrotehnika. U svrhu usavršavanja za nastavnu djelatnost, 2016. godine završava Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.