BOJE POTRESNE OPASNOSTI, autor: Marin Grubišić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 18:00
utorak 9.4.2019., 10:00 - 18:00
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 18:00
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 18:00
petak 12.4.2019., 10:00 - 18:00
subota 13.4.2019., 10:00 - 18:00

Organizacija:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Izložbeni prostor u holu Fakulteta, 1. kat

Detalji:

Potresna opasnost govori o vjerojatnosti da se neki iznos odabranoga parametra potresanja tla prekorači u zadanome razdoblju. Važan alat pri detektiranju potencijalne štete i ugroženosti promatranoga područja su karte potresne opasnosti, prikazujući očekivanu prostornu raspodjelu procijenjenih iznosa intenziteta potresa. Karte su redovito prikazane u skali boja, kako bi lakše dale uvid u raspodjelu vršne brzine i ubrzanja te spektara odziva na potresnome području.

Potresanja tla pretvaraju se u seizmički intenzitet bojama kako bi se pokazala potencijalna šteta i očekivana razina potresanja za promatrano područje. Dodatne karte pružaju informacije o specifičnim frekvencijama potresnih valova, koje se mogu koristiti za predviđanje odgovora različitih tipova zgrada za buduća podrhtavanja tla. Te su informacije u skali boja korisne za procjenu koja će područja najvjerojatnije imati oštećene zgrade i komunalne i transportne infrastrukture.

Na primjeru Europske karte potresne opasnosti (European Seismic Hazard Map, ESHM) prikazano je vršno ubrzanje kretanja tla (Peak Ground Acceleration, PGA), za koje se očekuje da će biti dosegnuto ili premašeno s 10 % vjerojatnosti u 50 godina, tj. te se vrijednosti ponavljaju u prosjeku svakih 475 godina. Hladne boje ukazuju na relativno niska područja opasnosti (PGA ≤ 0.1 g), žute do narančaste boje ukazuju na umjerena područja opasnosti (0.1 < PGA ≤ 0.25 g), a crvene boje na područja s visokim stupnjem opasnosti (PGA > 0.25 g).

 

Biografija:

MARIN GRUBIŠIĆ

Poslijedoktorand, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (GrAFOS)

marin.grubisic@gfos.hr, +385 (0)91 224 07 92, http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/marin-grubisic

 

Marin Grubišić rođen je 1987. u Osijeku. Diplomirao je 2010. te doktorirao 2016. godine na Građevinskome fakultetu Osijeku u području nosivih konstrukcija i potresnog inženjerstva. Od kraja 2010. radi na Građevinskome fakultetu Osijek te obavlja poslove u nastavi, znanstveno-istraživačkoj i stručnoj djelatnosti na Zavodu za tehničku mehaniku. Područje istraživanja i znanstvenog interesa su mu nosive konstrukcije, potresno inženjerstvo, modeliranje, dinamika, ispitivanje, ojačanje i sanacije konstrukcija, projektiranje i procjena konstrukcija sukladno očekivanom odzivu, probabilistička procjena seizmičkoga rizika i gubitaka građevina. Sudjeluje na pet znanstveno-istraživačkih projekata koje financira MZOS, HrZZ i EU. Od 2005. godine djeluje i kao vanjski suradnik u tvrtkama za projektiranje u graditeljstvu, balansirajući tako nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost, s ciljem ostvarivanja bolje veze i komunikacije s gospodarstvom. Usavršava se u Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Makedoniji, Mađarskoj. Autor i koautor je više desetaka znanstvenih radova u časopisima te na konferencijama. Član je HDM-a, EERI-ja, NEES-a.