Eksplozija boja, autori: Sanja Lukić i Hrvoje Draganić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizacija:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Ansys Autodyn je hidrokod softver, koji ima mogućnost simuliranja detonacije, širenja vala eksplozije i interakcije s promatranom konstrukcijom, u ovome primjeru sa stupom nadvožnjaka. Paralelnim prikazom širenja vala eksplozije i promjene naprezanja i deformacija u stupu, prikazana je važnost boja. Paleta boja daje vizualnu analizu ponašanja konstrukcije, definirajući područja s obzirom na veličinu deformacija i naprezanja (kritična i sigurna područja). Osim toga, pomoću boja vidi se brzina i intenzitet rasprostiranja vala eksplozije kroz medij (zrak) u određenome vremenu. Numeričke se simulacije sve više koriste jer dopuštaju različita postavljanja eksploziva i detonacije velikih količina, što eksperimentom nije moguće zbog velikih financijskih izdataka, nemogućnosti nabave potrebne količine eksploziva, a i same sigurnosti.

Biografija:

Sanja Lukić, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

slukic@gfos.hr,

 098 917 5672

 

Životopis:

Rođena 17. srpnja 1990. godine u Slavonskome Brodu, magistra inženjerka građevinarstva, čija su istraživanja usmjerena na područje nosivih konstrukcija. Diplomu magistre inženjerke građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskome fakultetu u Osijeku. Radila je u projektantskom uredu od 2015. do lipnja 2018. godine. Trenutno je zaposlena na projektu HRZZ-a „Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije“ i kao asistentica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek na kolegiju Mostovi I na Zavodu za materijale i konstrukcije. Posjeduje računalne vještine (AutoCAD, Robot Structural Analysis Professional, Microsoft Office, CSi SAP2000, Thorium A+, KI Expert, SketchUp, Ansys).

 

Doc. dr. sc. Hrvoje Draganić, dipl. ing. građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

draganic@gfos.hr   

091 224 0763

 

Životopis:

Rođen 6. ožujka 1985. u Osijeku, živi u Osijeku. Diplomirao na Građevinskome fakultetu Osijek 2007. godine iz područja nosivih konstrukcija, s temom rada „Istraživanje perioda osnovnog tona armiranobetonskih okvirnih konstrukcija“, pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Morića, dip. ing. građ. Od 2008. godine do danas radi kao asistent na Građevinskome fakultetu Osijek, na kolegijima sveučilišnoga diplomskoga studija Mostovi I, Mostovi II i Prednapeti beton. Od 2008. godine polaznik poslijediplomskoga doktorskoga sudija na Građevinskome fakultetu Osijek, smjer Nosive konstrukcije. Tijekom rada sudionik na nekoliko inozemnih znanstvenih skupova te objavio nekoliko znanstvenih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. Godine 2011. voditelj internog znanstvenog projekta na Građevinskome fakultetu Osijek „Utjecaj eksplozija na mostove malog i srednjeg raspona“ te 2013. voditelj internoga znanstvenoga projekta „Eksperimentalno određivanje parametara eksplozije“ u provedbi s Ministarstom obrane Republike Hrvatske. Trenutno voditelj znanstveno-istraživačkoga projekta pod pokroviteljstvom HRZZ-a „Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije“ (2018.-2023).