Mogućnosti primjene infracrvene termografije u građevinarstvu, autori: Dino Obradović, Mihaela Teni, Hrvoje Krstić i Mario Galić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Detalji:

Infracrvena termografija široko je rasprostranjena beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini promatranoga tijela. Rezultat termografskoga snimanja je termogram – slika raspodjele prividne temperature na površini promatranoga tijela u nekoj paleti boja. U području građevinarstva infracrvena se termografija primjenjuje za kvalitativnu i kvantitativnu evaluaciju građevina i njezinih dijelova, zahvaljujući tome što se radi o beskontaktnoj, brzoj i preciznoj metodi. Infracrvena termografija koristi se za vrednovanje toplinskih svojstava ovojnice zgrada, otkrivanje mjesta gubitka topline kroz nezaštićene građevne dijelove, toplinske mostove, mjesta povećane zrakopropusnosti na građevnim dijelovima, oštećenja ovojnice, mjesta na kojim se zadržava vlaga, ali  i za praćenje stanja i održavanje postojećih zgrada. U posljednjih nekoliko godina poticaj za većom upotrebom infracrvene termografije javlja se zbog potrebe za racionalnim korištenjem energije na globalnoj razini.

S obzirom na široku primjenu infracrvene termografije, prikazane su uobičajene primjene u građevinarstvu.

Biografija:

Dino Obradović, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail: dobradovic@gfos.hr

T: 031 544 688

Rođen 1989. godine u Osijeku. Diplomski studij građevinarstva završio je 2013. godine. Bavi se nastavnim radom i istraživanjem u području organizacije, tehnologije građenja, održavanja građevina i kanalizacijskih sustava. Radio je u Osječko-baranjskoj županiji u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo u Donjem Miholjcu, u poduzeću Emax d.o.o. u Osijeku te Osnovnoj školi Tenja u Tenji. Trenutno zaposlen kao asistent na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, GALA).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/dino-obradovic

 

 

Mihaela Teni, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail:  mteni@gfos.hr

T: 031 544 687

Rođena 1991. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva, čija su istraživanja usmjerena na područje organizacije, tehnologije građenja i energetsku učinkovitost. Diplomu magistre inženjerke građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskome fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment, s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, CSi SAP2000, KI Expert).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/mihaela-teni

 

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail: hrvojek@gfos.hr

T: 031-544-682

Rođen 27. svibnja 1981. godine u Vinkovcima. Usredotočen je na istraživanja vezana uz tehnologiju izgradnje i održavanje građevina i energetsku učinkovitost građevina. Zaposlen je na mjestu izvanrednoga profesora na Zavodu za organizaciju tehnologiju i menadžment. Nastavne aktivnosti na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek vezane su uz područja tehnologije građenja, održavanja građevina, energetski učinkovitih građevina i ugovora u graditeljstvu. Do sada je bio mentor i komentor na više od 30 završnih, diplomskih i magistarskih radova. Ovlašten  je za provođenje energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Član je Hrvatske Udruge za organizaciju građenja od 2006. godine i Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2008. godine. Govori engleski i njemački jezik.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/hrvoje-krstic

 

doc. dr. sc. Mario Galić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

mgalic@gfos.hr, 031 540 091

Rođen je 3. rujna 1983. u Osijeku. Diplomirao je na Građevinskome fakultetu Osijek u srpnju 2010. godine. U srpnju 2016. godine obranio je doktorsku disertaciju na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2010. godine radio je u projektnom uredu Urbos d.o.o. u Osijeku, na mjestu projektanta suradnika u izradi projektne dokumentacije, nadzoru nad gradnjom, konzultantskim poslovima te na poslovima upravljanja projektima. Od prosinca 2010. zaposlen je na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment, Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U svom znanstveno-istraživačkom radu posvećen je istraživanju organizacije i tehnologije građenja, naročito u području sistemskog inženjerstva, u kojem istražuje planiranje, modeliranje, simulaciju i optimizaciju organizacijsko logističkih procesa u građevinskoj proizvodnji.