Boje su informacije – karta, autorica: Brankica Malić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizacija:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Boja na karti jedna je od varijabli grafičkoga prikaza. Karta je u boji izražajnija, dok je njezina izrada time skuplja. Boja na karti prenosi informaciju o sadržaju te privlači pozornost korisnika.

Pojam boje može se opisati kao osjet, koji nastaje na osnovi fizikalnoga procesa (podražaj boje elektromagnetnim titranjem u obliku svjetla) i fiziološkoga procesa (doživljaj boje na kraju poveznice oko-mozak). Boju kao tvar nazivamo bojilo, npr. boja za tisak (karte).

Na karti primjenjujemo boje koje dijelimo na šarene ili kromatske i nešarene ili akromatske (neboje). Nešarene se boje protežu od bijele preko sive do crne te se razlikuju samo svojom svjetlinom. Šarene boje imaju tri obilježja, ton boje, zasićenost boje i jarkost ili svjetlinu boje. Ton je boje određen valnom duljinom svjetlosnih zraka, koje u oku izazivaju osjet boje. Zasićenost boje izraz je njezine čistoće. Potpuno zasićene i čiste boje su boje sunčanoga spektra (spektralne boje). Jarkost ili svjetlina boje mjera je intenzivnosti osjeta boje.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Brankica Malić, dipl. ing. geod.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

e-mail: bmalic@gfos.hr

M: + 385 (0) 91 2240714

T: + 385 (0)31 544 695

 

Obrazovanje:

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1984.-1986. inženjerka geodezije

1986.-1988. diplomirana inženjerka geodezije

1989.-1994. magistra znanosti iz područja geodezije

 

Bonn, Njemačka

Institut für Kartographie und Topographie der Universität Bonn

1995.-1998. Dr.-Ing. (izvorno); Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti, polje geodezija

 

Radna mjesta

1. 12. 1988.- 31. 5. 1991.

Geodetski zavod Osijek

1. 6. 1991. i dalje

Građevinski (i arhitektonski) fakultet Osijek

 

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinars...