Boje su informacije - prometna signalizacija na cestama, autorice: Martina Zagvozda, Jelena Kaluđer i Sanja Dimter

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 15:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 15:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 15:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 15:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 15:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 15:00

Organizacija:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Detalji:

Jedna slika vrijedi više od tisuću riječi. Kod prometne signalizacije, osim samih oznaka koje prenose poruku, vrlo su bitne i boje, koje daju potpuno značenje prometnome znaku. Drugim riječima, tek se primjenom različitih boja pruža potpuna informacija. Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama sredstva su i uređaji koji sudionicima u cestovnome prometu naznačuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem prijeti opasnost, ukazuju na ograničenja, zabrane i obveze i daju im potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću te obavijesti za njihovo vođenje i usmjeravanje u prometu. Različite boje u prometu propisane su za određene vrste znakova te imaju  različito značenje. Koje boje, u kojim slučajevima, za koju vrstu signalizacije i iz kojega se razloga primjenjuju bit će prikazano na plakatu.

Biografija:

dr. sc. Martina Zagvozda, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail: mzagvozda@gfos.hr

tel.:031 544 696

Martina Zagvozda rođena je 28. rujna 1988. u Osijeku. Završila je III. Gimnaziju u Osijeku, nakon čega upisuje Građevinski Fakultet Osijek, koji završava 2012., uz stjecanje akademske titule mag. ing. aedif. Nakon završetka studija, u travnju 2013. zapošljava se kao asistentica na Građevinskome fakultetu Osijek na Zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju. Kao asistentica radi na kolegijima Ceste, Gradske prometnice i Željeznice. U prosincu 2018. godine doktorirala je na postdiplomskome doktorskome studiju Građevinskoga fakulteta u Zagrebu, smjer Prometnice, s temom „Nosivi sloj kolničke konstrukcije s biopepelom kao vezivom“.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/martina-zagvozda

 

Jelena Kaluđer, mag. ing. aedif.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail: jkaluder@gfos.hr,

tel.:031 544 700

Rođena 1990. godine u Osijeku, magistra inženjerka građevinarstva, čija su istraživanja usmjerena na područje geotehnike i primjene geosintetika. Diplomu magistre inženjerke građevinarstva stekla je 2014. godine na Građevinskome fakultetu u Osijeku. Trenutno zaposlena kao asistentica na Građevinskome fakultetu u Osijeku na zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju, s glavnim aktivnostima edukacije i znanstvenog istraživanja. Prije fakulteta zaposlena u firmi GT Trade d.o.o. Posjeduje računalne vještine (Autodesk programi, Microsoft Office, GEOSLOPE, Plaxis 2D, Plaxis 3D, GEO 5).

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/jelena-kalu%C4%91er

 

prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

e-mail: sdimter@gfos.hr

tel.:031 544 698

Prof. dr. sc. Sanja Dimter, dipl. ing. građ. rođena je u Splitu. Magistrirala je i doktorirala na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području kolničkih konstrukcija i primjene nestandardnih materijala u njihovoj izvedbi. Od 1989. godine zaposlenica je Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku pri Zavodu za geotehniku, prometnice i geodeziju. Područje znanstvenog istraživanja S. Dimter kolničke su konstrukcije, s posebnim težištem na mogućnostima primjene nestandardnih materijala u njihovoj izgradnji.

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/sanja-dimter