Boje kao opterećenje za projektiranje zgrada, autori: Adriana Cerovečki i Ivan Kraus

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Ulazni hol

Detalji

Boje su vrlo korisne u svakodnevnome životu, ne samo što čine svijet oko nas lijepim, već za raspoznavanje i označavanje. Osim što se boje koriste i na geografskim kartama, gdje su plavom bojom označena mora, rijeke i jezera, a smeđom i zelenom kopno, koriste ih i inženjeri kako bi si olakšali svakodnevni posao. Kada se projektira kuća, važno je znati gdje se ona gradi jer nije isto hoće li to biti u Osijeku ili negdje na obali. Zašto? Zato što u Osijeku imamo više snijega koji padne na krov kuće, nego u Splitu, ali zato u Splitu postoji snažan vjetar koji ne puše u Osijeku. Inženjeri moraju znati takve podatke kako bi napravili najbolje kuće pa su izradili karte na kojima bojama prikazuju jačinu vjetra, količinu snijega i potresna ubrzanja. Ovim posterom pokazat ćemo vam te karte i naučiti vas kako ih očitati!

Biografija:

Adriana Cerovečki, asistentica, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, acerovecki@gfos.hr, 099/208-4402

 

Adriana Cerovečki rođena je 1991. u Osijeku. Diplomirala je na Građevinskome fakultetu u Osijeku 2015. godine. Na fakultetu je zaposlena od srpnja 2016. godine te drži praktičnu nastavu na kolegijima Drvene konstrukcije, Tehničko crtanje i Betonske konstrukcije II. Kao studentica, provela je jedan semestar studiranja na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru u sklopu ERASMUS+ razmjene studenata. Surađujući s mentorom iz Hrvatske te komentorima iz Njemačke, dio diplomskoga rada izrađen je u Weimaru. Iste godine pohađala je ljetnu školu u Weimaru te je sudjelovala na projektima unutar iste. Kao studentica preddiplomskoga studija 2 mjeseca provela je na Cipru, radeći u Sewerage board of Limassol, gdje je puno naučila o timskome radu. Jedna je od organizatorica te urednica zbornika studentske ljetne konferencije ISUCCES 2014 i 2015.

 

Web strranica:http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/adriana-cerovecki

 

Ivan Kraus, docent, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, ikraus@gfos.hr, 091/2240-774

 

Ivan Kraus rođen je 1985. u Bjelovaru. Diplomirao na Građevinskome fakultetu Osijek 2008. Na istome je Fakultetu 2014. stekao naziv doktora znanosti, a 2016. izabran je u zvanje docenta. Na Građevinskome fakultetu Osijek drži praktičnu nastavu na predmetima Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, Betonske konstrukcije 1, Modeliranje konstrukcija i Potresno inženjerstvo. U 2012. dva je tjedna boravio na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru (Njemačka). Kao gostujući istraživač, u 2013. boravio je tri mjeseca u laboratorijima za geotehniku na Sveučilištu Dundee (Škotska). Od 2015. Erasmus je koordinator za Građevinski fakultet Osijek i zamjenik člana izvršnog odbora COST akcije TU1304 za tehnologiju energije vjetra. U 2017. mjesec je dana boravio na Kalifornijskome sveučilištu Davis (SAD) u Centru za Geotehničko Modeliranje. Inicirao je i organizirao međunarodnu konferenciju studenata građevinarstva na matičnoj sastavnici. Voditelj je studentskoga tima, koji je na državnome natjecanju 2012. osvojio 1. mjesto. U periodu 2012.-2016. primio je 8 međunarodnih i domaćih nagrada i stipendija.

 

Web stranica: www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/ivan-kraus