Boje u frazemima, autorica: Ana Mikić Čolić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Mjesto održavanja:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Studenti i zaposlenici Fakulteta

Detalji

Frazemi su najmanje frazeološke jedinice koje se ne stvaraju u govornom procesu nego se reproduciraju u gotovu obliku, a značenje im se ne izvodi iz značenja dijelova jer su svi ili neki od njih doživjeli značenjsku pretvorbu. Ovim plakatom pokazat će se bogatstvo frazema hrvatskoga jezika kojima su boje sastavni dijelovi, kao što su na primjer: braniti svoje boje, baviti se crnim mislima, crni petak, crven kao paprika, zeleno svjetlo, doći na zelenu granu i drugi, te njihova značenja.

Biografija:

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Filozofski fakultet u Osijeku

e-pošta: amikic@ffos.hr

tel: 031 494 673

mob: 091 765 8019

osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-ana-mikic-colic

 

Životopis

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi nastavu iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Sudjelovala je također kao suradnica na projektu Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja (voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić), a trenutačno je suradnica na projektu „Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Vesne Bagarić Medve.

S izlaganjima sudjelovala je na dvadeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010., 2015. i 2018. bila je tajnica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je dvadeset izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te tri uredničke knjige.

Aktivno doprinosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.