Kako vidimo boje pod mikroskopom?, autori: Damir Hasenay, Ines Horvat, Maja Šimenić i Adriana Hibik

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Opća populacija

Detalji:

Ljudsko oko uočava frekvencije svjetlosnog zračenja te ovisno o valnoj duljini uočava različite boje koje možemo definirati kao osjetilni doživljaj svjetlosnog zračenja. Primjenom optičke mikroskopije i proučavanjem uzoraka obojenih objekata moguće je uočiti čestice koje stvaraju boju vidljivu na površini kao i vrstu tiska. Digitalne slike snimljene uz pomoć optičkog mikroskopa moguće je detaljno analizirati uz pomoć različitih računalnih programa za analizu slike. Analizom je moguće dobiti podatke o raspršenosti čestica unutar određenog uzorka, kvaliteti korištene tiskarske, ili neke druge, boje, razlici u korištenim tiskarskim tehnikama te sastavnim dijelovima boje vidljive na površini. Jedan od takvih programa u slobodnom pristupu je i ImageJ koji osim navedenih pruža i dodatne mogućnosti analize pa čak i 3D simulaciju snimljenih uzoraka. ImageJ primarno je namijenjen analizi biomedicinskih slika, no moguće ga je primijeniti i u zaštiti pisane baštine kako bi se proučavali materijali korišteni za zapisivanje ili materijalni nositelji sadržaja pisane baštine.

Biografija:

prof. dr. sc. Damir Hasenay*, dhasenay@ffos.hr, 031/494-690

Ines Horvat*, asistentica, ihorvat2@ffos.hr, 031/494-690

Maja Šimenić*, student

Adriana Hibik*, student

*Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Damir Hasenay rođen je u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1993. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1999. i doktorirao 2003. Od listopada 1993. do travnja 2011. radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a od 2004. godine sudjeluje u nastavi koju izvodi Odsjek za informacijske znanosti (tada: Katedra za knjižničarstvo) Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje je danas stalno zaposlen. Na preddiplomskom i diplomskom studiju Informatologije koji izvodi Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog Fakulteta u Osijeku predaje kolegije: Zaštita građe i podataka, Metode zaštite papirne građe, Zaštita digitalnih podataka, Upravljanje očuvanje i prezentacijom kulturne baštine, Uvod u znanstvenoistraživački rad te Istraživačke metode u informacijskim znanostima, a vanjski je suradnik u nastavi na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zadru "Društvo znanja i prijenos informacija" te preddiplomskim studijima Odjela za kemiju Sveučilišta J. J. Strossmayera i Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Znanstveni interesi su mu znanost o materijalima te zaštita materijala kulturne baštine kao i organizacija i upravljanje zaštitom građe u informacijskim ustanovama.

http://www.ffos.unios.hr/cv/104/infoznanosti/damir-hasenay

Ines Horvat, asistentica, rođena je 16. kolovoza 1985. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku. Diplomirala je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U listopadu 2017. godine započinje rad kao stručni suradnik na Katedri za zaštitu pisane baštine i suradnju baštinskih ustanova Odsjeka za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iste godine upisuje poslijediplomski studij Sveučilišta u Zadru „Društvo znanja i prijenos informacija.“ Na preddiplomskom i diplomskom studiju Informatologije koji izvodi Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog Fakulteta u Osijeku trenutno sudjeluje na sljedećim kolegijima: Zaštita građe i podataka, Metode zaštite papirne građe, Zaštita digitalnih podataka, Upravljanje očuvanje i prezentacijom kulturne baštine, Uvod u znanstvenoistraživački rad te Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama. Znanstveni interesi su joj zaštita materijala kulturne baštine kao i organizacija i upravljanje zaštitom građe u informacijskim ustanovama.

http://www.ffos.unios.hr/cv/212/infoznanosti/ines-horvat

Maja Šimenić i Adriana Hibik studentice su 3. godine preddiplomskog studija Informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.