Nazivi boja u hrvatskom jeziku, autorice: Maja Glušac i Dora Tatar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Mjesto održavanja:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Studenti i zaposlenici Fakuleta

Detalji

U rječnicima se hrvatskoga jezika pojam boja, između ostaloga, definira kao svojstvo fotona da u oku ovisno o svojoj valnoj duljini izaziva različite podražaje koje mozak putem oka registrira kao boje. Upravo su ti različiti podražaji pogodovali i nastanku bogate palete različitih naziva za pojedine boje u hrvatskom jeziku. Plakatom će se predstaviti različiti nazivi za boje koji se mogu pronaći u rječnicima hrvatskoga jezika, ali i u svakodnevnoj uporabi (npr. CRVENA – boja krvi, boja cvijeta divljeg maka, boja cigle, boja hrđe, crvenkasta, rumena, rujna, plamena, bakrenasta, bakrenocrvena, cinober, koraljnocrvena, krvavocrvena, jarkocrvena, bordo, grimizna, terakota, riđa...).

Biografija:

Doc. dr. sc. Maja Glušac

Filozofski fakultet u Osijeku

mglusac@ffos.hr

tel: 031 494 702

mob: 098 569 359

http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/doc-dr-sc-maja-glusac

 

Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, gdje je i doktorirala 5. srpnja 2012. godine s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Na Filozofskom je fakultetu u Osijeku na Katedri za suvremeni hrvatski jezik zaposlena od 16. svibnja 2006. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska sintaksa, Hrvatska leksikologija, Govorna kultura hrvatskoga jezika i Naglasni sustav hrvatskoga jezika. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenom hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga jezika, pitanjima izricanja vremenskoga značenja u suvremenom hrvatskom jeziku te funkcionalnoj stilistici od 19. stoljeća do danas. U suautorstvu s prof. dr. sc. Vlastom Rišner 2011. godine objavila je znanstvenu knjigu Kroz mijene i dodire publicističkoga stila. Samostalna knjiga Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu upravo je u tisku.

 

Dora Tatar

Dvopredmetni studij Nakladništvo i Informacijska tehnologija

dtatar@ffos.hr

mob: 091 554 6291

Dora Tatar je rođena 29. srpnja 1996. godine u Osijeku. Od najranijih dana pokazivala je interes za kreativno izražavanje i umjetnost, koje njeguje i danas. Godine 2011. upisuje Tehničku školu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđer Bošković koju završava s vrlo dobrim uspjehom. Tijekom školovanja otkrila je zanimanje za računala i informacijsku tehnologiju. Godine 2015. upisuje studij informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku te završava trogodišnji preddiplomski studij i stječe zvanje sveučilišne prvostupnice Informatologije. Tijekom trogodišnjeg studija i dalje njeguje svoj interes prema kreativnom izražavanju te 2017. godine završava tečaj fotografiranja. Također, tijekom studija svoju kreativnost izražava kroz dizajniranje i ilustracije te 2018. godine završava tečaj dizajna kao i Masterclass Photoshopa i Illustratora. Iste godine upisuje sveučilišni dvopredmetni diplomski studij Nakladništva i Informacijske tehnologije.