Kako vidimo boje, autorice: Gorka Vuletić i Marija Milić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizacija:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, zaposlenici Sveučilišta, opća populacija

Detalji:

Ljudsko oko sposobno je registrirati kao svjetlost samo određeni raspon valnih dužina svjetlosti. Vidljiva nam je svjetlost s valnom duljinom u rasponu od 380 do 780 nm, od ljubičaste s najmanjom do crvene s najvećom valnom duljinom i taj raspon ljudsko oko razaznaje kao boje. Brojne su strukture uključene u percepciju boje. Od vidnog osjetnog organa oka do osjetnih i  asocijativnih područja u kori velikog mozga i svaki dio vidnog osjetnog puta doprinosi konačnoj percepciji boje. U uvjetima različitoga osvjetljenja različito vidimo boje pa tako u uvjetima slabog osvjetljenja slabije ili uopće ne vidimo boje. Kod nekih ljudi postoji disfunkcija odnosno odsustvo ili smanjena sposobnost da vide boje ili razlike u boji, pod normalnim uvjetima osvjetljenja i tada govorimo o daltonizmu i sljepoći za boje. Posebno je interesantan fenomen sinestezija koji se javlja kod nekih ljudi kada ne-vidni osjetni podražaj (npr. slušni ili okusni) izaziva viđenje boja.

Biografija:

Prof.dr.sc. Gorka Vuletić, spec.kliničke psihologije

Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju,

gvuletic@ffos.hr

http://www.ffos.unios.hr/cv/151/psihologija/gorka-vuletic

 

Prof. Gorka Vuletić  rođena je 1970. u Zagrebu. Studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1995. Od 1996 do 2008. radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje 1999. stječe akademski stupanj magistra znanosti, a 2004. doktora znanosti,  iz područja biomedicine i zdravstva. Završila je i stručni specijalistički studij iz Kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine, stekavši naziv Magistar specijalist kliničke psihologije. Od 2008. je zaposlena na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, aktivno je sudjelovala u brojnim znanstvenim i stručnim projektima. 2001-2002 prvu godinu doktorskog istraživanja provela je na Deakin University u Australiji kao stipendist Australske vlade kroz Australsko-Europski program stipendija. Publicirala je brojne radove iz područja psihologije i biomedicine-javnog zdravstva. U znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje je birana u interdisciplinarnom području znanosti Društvenih znanosti (Psihologija) i Biomedicine i zdravstva.

2015. godine dobila je Nagradu za izvrsnost u znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u  Osijeku.