Vidim, mislim, pitam se, autori: Josipa Marijanović i Jakov Sabljić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, profesori, opća populacija

Detalji:

Vidim, mislim, pitam se metodički je postupak koji se upotrebljava u nastavi kako bi se čitatelju približilo razumijevanje književnoga djela. Njime se postiže izvrsna korelacija književnosti i umjetnosti, najprije slikarske i ilustracijske, čiji se vizualni karakter uklapa u oslikavanje maštovitog svijeta teksta. Ovom se metodom jasno trebaju prenijeti doživljaji književnih opisa koji se ostvaruju oslikavanjem ključnih motiva, likova i simbola iz književnih djela, ali i korištenjem boja. Boje imaju neizostavnu ulogu u prenošenju tekstualne radnje i atmosfere na vizualni medij pa tako i na promatrača. Boje će se pri stvaranju ove metode iskoristiti u svojoj značenjskoj ulozi, a čitatelj koji je ujedno i promatrač, uspjet će zamijetiti poveznice između književnog i umjetničkog djela. Cilj je ove metode ispitati utjecaj boja na čovjekov doživljaj književnog djela, ali i na promatranje, čitanje i povezivanje pročitanog s promotrenim.     

Biografija:

Josipa Marijanović, (josiestrummer35@gmail.com) studentica diplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti i Filozofije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U slobodno vrijeme bavim se fotografijom, stvaram ju i proučavam njezino značenje u umjetnosti. Ističem važnost utjecaja umjetnosti na 21. stoljeće te svojim radovima pokušavam doći do filozofskih vrijednosti skrivenih unutar umjetničkog izražaja. U svoje 24 godine života ostavljam iza sebe jednu uspješnu putujuću izložbu fotografije, održanu u Zagrebu 2018. godine na temu Eleanor Roosevelt – Ljudska prava (Ellie on the road). Svoju inspiraciju nalazim u poticanju drugih na razmišljanje i empatiju, a koliko sam uspješna u tome ostavljam na prosudbu Vama koji čitate: https://www.instagram.com/josipa_102

 

Izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić, Filozofski fakultet Osijek, jsabljic@ffos.hr

Jakov Sabljić rođen je 1980. godine u Osijeku. Na Sveučilištu u Zagrebu 2010. godine stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti. Od 2004. godine Jakov Sabljić zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak – asistent na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost, potom od 2011. kao docent te od 2018. kao izvanredni profesor. Trenutačno izvodi kolegije iz područja metodike nastave. Jakov Sabljić autor je priručnika Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti, (2011) i znanstvene knjige Hrvatske i crnogorske književne teme, (2014). Znanstvene radove iz područja metodike,  komparativne književnosti i teorije književnosti sustavno objavljuje od 2006. godine u mnogobrojnim književnim časopisima i zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/izv-prof-dr-sc-jakov-sabljic