BOJE BLOOMOVE DIGITALNE TAKSONOMIJE, autorice: Anita Papić, Ana Boras i Katarina Đurđević, studentice

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Američki psiholog Benjamin Bloom  1956. godine predložio je  svoju taksonomiju koju nastavnici i danas koriste za definiranje ishoda učenja. Bloomova taksonomija u kognitivnoj domeni sadrži šest temeljnih razina obrazovnih postignuća: znanje, razumijevanje, primjena, analiza, sinteza i procjena. Bloomov učenik Lorin Anderson i njegov suradnik David Krathwohl 2001. godine objavljuju revidiranu Bloomovu taksonomiju. Najnoviju inačicu Bloomove taksonomije 2008. godine objavljuje novozelandski nastavnik Andrew Churces i naziva ju Bloomova digitalna taksonomija. Na posteru se bojama vizualno  ilustrira šest razina  suvremene Bloomove digitalne taksonomije.

Biografija:

Doc. dr. sc. Anita Papić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti, apapic@ffos.hr,
031494723

Doc. dr. sc. Anita Papić rođena je 22. siječnja 1981. godine u Osijeku. Diplomirala je 2004. godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice matematike i informatike. 2009. magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zadru je 2012. godine završila znanstveni poslijediplomski studij informacijskih znanosti te time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/cv/14/infoznanosti/anita-papic

Ana Boras i Katarina Đurđević - studentice prve godine diplomskog studija na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku