Colour me Amazed, autorice: Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak i Dragana Božić Lenard

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Detalji:

Tema postera su frazemi s bojama, odnosno idiomatski izrazi na engleskom jeziku koji kao jednu leksičku sastavnicu sadrže neku boju. Frazemi su ustaljene sveze riječi kod kojih zbroj značenja pojedinih sastavnica ne odgovara značenju frazema te ih je zbog toga često teško razumjeti i/ili prevesti (npr. „greener pastures“ u značenju „bolje mjesto ili posao“, „out of the blue“ u značenju „iznenada, bez upozorenja“, „to raise a red flag“  u značenju „zvoniti na uzbunu“).

Plakat daje definiciju frazema te pregled nekoliko frazema na engleskom jeziku koji sadrže boje, njihovo značenje i primjer na engleskom jeziku.

Biografija:

Ivanka Ferčec radi kao viši predavač iz znanstvenoga područja Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja Filologija, znanstvene grane Anglistika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, gdje drži nastavu iz kolegija tehničkoga engleskoga/njemačkoga jezika. Područja njezinoga interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, znanstveno i tehničko prevođenje i strani jezik struke.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Prevodi i lektorira radove u međunarodnim znanstvenim časopisima Mathematical Communications (od 1996.) i International Journal of Electrical and Computer Engineering (od 2010.). Članica je znanstvenoga, uređivačkoga i organizacijskoga odbora časopisa odnosno konferencija. Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih udruga.

e-mail: ivanka.fercec@ferit.hr
telefon: 031/224-741

internetska stranica:
https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/ivanka#anc

 

Yvonne Liermann-Zeljak diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku 2003. godine te je stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. 2008. godine izabrana je u zvanje predavača, a 2013. godine izabrana je u zvanje višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja Filologija, znanstvene grane Anglistika. Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek drži nastavu iz kolegija tehničkog engleskog i tehničkog njemačkog jezika. Njena područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju metodiku nastave stranog jezika, strategije učenja i engleski jezik za posebne svrhe.  Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Nadalje, članica je međunarodnog uređivačkog odbora međunarodnog časopisa „Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes” kojeg izdaje Elektronski fakultet Sveučilišta u Nišu te znanstvenog i savjetodavnog odbora međunarodne ESP konferencije koja se održava u Nišu i znanstvenog odbora udruge IESPTA (International ESP Teachers' Association) sa sjedištem u Liverpoolu. 

e-mail: yvonne.liermann@ferit .hr
telefon: 031/224-741

internetska stranica:
https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/yvonne#anc

 

Dragana Božić Lenard doktorica je znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane anglistike. Zaposlena je na radnome mjestu poslijedoktorandice na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek gdje drži nastavu kolegija engleskoga jezika u struci (tehničkoga engleskoga jezika). Njeni znanstveni interesi uključuju engleski jezik za posebne svrhe, računalnu lingvistiku i sociolingvistiku. Autorica je znanstvenih radova iz navedenih područja i članica znanstvenih i uredničkih odbora nekolicine časopisa iz područja engleskoga jezika za posebne svrhe.

e-mail: dragana.bozic@ferit.hr
telefon: 031/224-741
internetska stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/d1bozic#anc