Aplikacija za samoprocjenu ponašanja korisnika računalnog sustava, autor: Krešimir Nenadić, suautori: Tomislav Galba, Krešimir Šolić i Tena Velki

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 13:00

Organizacija:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Hol

Detalji:

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek u partnerstvu sa Sveučilištem J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, Gradom Osijekom i Vipnetom provodi veliki nacionalni projekt „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013).

Kao rezultat istraživanja u sklopu projekta izrađena je web aplikacija pomoću koje korisnik može saznati kakvo je njegovo ponašanje i znanje vezano za sigurnost korištenja informacijsko-komunikacijskih sustava kao i neka općenita ponašanja u životu. Korisnik treba popuniti upitnik i na osnovu odgovora koje je odabrao, web aplikacija će prikazati korisnikov rezultat u usporedbi s jednom od skupina koju je korisnik odabrao. Skupine su: srednjoškolski učenici, studenti i zaposlenici. Na grafu s rezultatom bojama su označena područja rizičnog ponašanja (crveno), prihvatljivog ponašanja (žuto) i sigurnog ponašanja (zeleno). Korisniku će biti prikazane i općenite upute o sigurnom ponašanju pri korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Biografija:

Krešimir Nenadić,
izvanredni profesor, FERIT Osijek,
kresimir.nenadic@ferit.hr,
091 224 6069

Krešimir Nenadić rođen je u Požegi 12. srpnja 1975. godine. Završio je osnovnu školu u Kutjevu nakon koje upisuje Matematičku gimnaziju u Požegi. Nakon položene mature 1994. godine upisuje se na Elektrotehnički fakultet u Osijeku, četverogodišnji studij elektronike, smjer elektronika i automatizacija. Diplomirao je 2000. godine te se iste godine zapošljava kao znanstveni novak na ETF-u u Osijeku. Godine 2009. uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Mogućnost primjene diferencijalne digitalne holografije u kontroli kvalitete“ iz područja računarstva. Trenutno radi na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku kao izvanredni profesor na Zavodu za programsko inženjerstvo, Katedra za programske jezike i sustave. Oženjen je i ima dvoje djece.
Web stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/nenadic

 

Suautori:
Tomislav Galba,
poslijedoktorand, FERIT Osijek,
tomislav.galba@ferit.hr

Krešimir Šolić,
docent, Medicinski fakultet Osijek,
kresimir@mefos.hr


Tena Velki,
izvanredna profesorica,
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek,
tvelki@foozos.hr

Napomena:

Instalacija - prijenosno osobno računalo s postavljenom web aplikacijom.