A Colored Pulchritude: Why Is Tomato Red, Banana Yellow, and Lettuce Green? / Obojena ljepota: zašto je rajčica crvena, banana žuta, a salata zelena?, predavač: Tihomir Živić

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 12:00 - 12:15

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Aula Magna