Uloga boja u životinjskom svijetu, predavačice: Anamarija Kovačević i Helena Horvat

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:45 - 12:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Aula Magna