Boja svinjskoga mesa, voditeljica: Danijela Samac, suradnici: Đuro Senčić, Martina Kuleš i Dora Kmet

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
Praktikum za male preživače i nepreživače (III kat)