Što boja stolice govori o vašem zdravlju?, autori: Ivan Veber i Rade Lukić, mentori: Sabina Steiner, Marinko Žulj, Marko Boban, Atila Čokolić, Antonia Krstačić, Goran Krstačić, Aleksandar Včev

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 12:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
Prvi kat prostor hodnika

Detalji:

O zdravlju čovjeka možemo mnogo saznati prema boji stolice, učestalosti, mirisu i obliku stolice. Učestalost pražnjenja crijeva razlikuje se od osobe do osobe, od jednom tjedno do tri puta dnevno. Kako bi posumnjali na poremećaj u radu gastrointestinalnog trakta bitno je da se dogodila promjena u pražnjenju crijeva. Najčešće tegobe koje prate bolesti gastrointestinalnog sustava su dijareja i opstipacija. Boja stolice potječe od bilirubina i njegovog razgradnog produkta urobilinogena. Bilirubin je razgradni produkt hemoglobina, glavnog sastojka crvenih krvnih stanica. Koncentracija bilirubina može promijeniti boju stolice od svijetlo žute do gotovo crne. Većina promjena boje stolice nema veliki značaj, međutim ukoliko su promjene stalne i česte potrebno je istražiti uzrok. Promjene boje stolice mogu biti posljedica lijekova, bolesti koje utječu na jetru, gušteraču, crijeva, krvarenje iz probavnog trakta, neke namirnice poput repe, zelenog lisnatog povrća, cikle.

Biografija:

Autori:
Ivan Veber, student fizioterapije, Rade Lukić, ing.

Mentori:
Sabina Steiner, mr.ph., Marinko Žulj, dr.med., Marko Boban, dr.med., dr.sc. Atila Čokolić, Antonia Krstačić, dr.med., Goran Krstačić, dr.med., Aleksandar Včev, dr.med.

 

Ivan Veber, student Fizioterapije, FDMZ Osijek, rođen 06.05.1997 u Osijeku. Pohađao sam osnovnu školu Hrvatski sokol u Podravskim Podgajcima. Nakon toga se upisujem u opću gimnaziju u Valpovu. Tijekom srednje škole sudjelovao sam u raznim sportskim aktivnostima. Sada sam student treće godine preddiplomskog studija fizioterapije u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Član sam Studentskog zbora i Fakultetskog vijeća te sam pravobranitelj studentskih prava na spomenutom fakultetu.

mail: veberivan509@gmail.com

mobitel: 0989562823

 

Rade Lukić, rođen 16.11.1989. u Našicama. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio u Orahovici. Završio stručni studij Cestovni promet na Visokoj školi "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak. Stručno usavršavanje obavio je u Cesting d.o.o. Zaposlen je kao stručni referent za preddiplomske studije, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, na studiju fizioterapije u Orahovici. Student je prve godine diplomskog studija na Alma Mater Europaea u Mariboru, studij Management.

rlukic@fdmz.hr

091/224-1511

 

Sabina Steiner Srdarević, mr.ph., asistent, FDMZ Osijek,  rođena je 26.12.1985. g. u Osijeku. Završila je III Gimnaziju u Osijeku 2004. godine, kada upisuje diplomski studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija boravila je na Farmacetskom fakultetu Sveučilišta u Coimbri, gdje je sudjelovala u istraživačkom projektu Udio ugljikohidrata u različitim vrstama kruha. Diplomirala je 2010. godine te je od tada stalno zaposlena na mjestu magistre farmacije u ZU Ljekarne Hauska. 2015. godine započinje s radom na Medicinskom fakultetu u Osijeku, prvo kao vanjski suradnik, a potom 2016. godine na radnom mjestu asistenta. 2016. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Osnutkom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo počinje s radom na mjestu asistenta pri Katedri za farmakologiju i biokemiju na istome.
ssteiner@fdmz.hr

Marinko Žulj, dr.med. od 2017. godine radi kao viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek od njegovog osnutka, dok je prethodno radio od 2011. godine kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za kliničku medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na pisanju doktorske disertacije. Specijalizant je četvrte godine uže specijalizacije kardiologija za Fdmz. Na Fdmz-u sudjeluje u izvođenju nastave iz više kliničkih kolegija s područja interne i urgentne medicine na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne higijene. Na Fdmz je bio mentor kandidatima 9 završnih radova koje su kandidati uspješno obranili. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Na Vevu je bio mentor kandidatima 8 završnih radova koje su kandidati uspješno obranili. Istovremeno se bavi i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 30 znanstvenih publikacija. Na nivou Sveučilišta sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te na jednom koji još traje. 
mzulj@fdmz.hr

091/224-1479

 

Izv.prof.dr.sc. Marko Boban, dr.med, MBA,  zaposlen je na Odjelu za zatajivanje srca u KBC Sestre milosrdnice Zagreb, te na Fakultetu za dentalnu medicinu Osijek i na dva medicinska fakulteta: Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. Djeluje kao partner u prijavi projekata iz biomedicine i izdravstva u programu H2020; sudionik aktivnosti Znanosti u Zajednici (KIC) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju EIT, InnoHealth, te je recenzent i voditelj eksperata za recenziju europskih projekata -za Europsku Komisiju. Bio je član je Upravnog odbora Hrvatskog instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMROH). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. Posljednje dvije godine studija, a tijekom profesionalnog iskustva sudjelovao je u istraživačkom programu u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb i Klinici za pedijatriju KBC Rijeka. Završio pripravnički staž na KBC Zagreb u 2006. i specijalizaciju iz interne medicine u KBC "Sestre Milosrdnice", Zagreb 2011. Godine. Od 2005-2007. završio je poslijediplomski studij iz poslovnog upravljanja kao stipendist TEMPUS programa Europske unije. Godine 2011. obranio je doktorat s temom "koneksini 43 IZRAŽAVANJA I čimbenici povezani s klinički tijek i prognoza gastrointestinalnih stromalnih tumora". Dodatno stručno obrazovanje iz magnetske rezonancije srca završio je na Zavodu za radiologiju Sveučilišne klinike Tubingenu, Njemačka. Također je sudjelovao u organiziranju odbor Hrvatskog ehokardiografskog simpozija, CROECHO 2013 i 2015. Dubrovnik, Hrvatska. Dr. Boban je suradnik urednik i recenzent u nekoliko znanstvenim časopisima kao što su: Cardiologia Croatica, Sanamed, Minerva cardiologica, Nutrition,  Annals of Internal Medicine,  Journal of American Medical Association. Član je više međunarodnih stručnih i znanstvenih organizacija.Sudjelovao u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, s oko 130 recenziranih znanstvenih publikacija; 41 u časopisima citiranim u Current Contents, 10 recenziranih međunarodnih časopisa, 10 recenzirani domaćim i inozemnim časopisima, 25 sažetaka s međunarodnih i 25 iz domaćih kongresa i simpozija.

Dr.sc. Atila Čokolić, poslijedoktorand na FDMZ Osijek,  diplomirao je na Pravnom fakultetu Osijek 1991. g. Po završetku studija, radio je prvo kao pripravnik na Općinskom sudu u Osijeku, a 1992. g. postao odvjetnički vježbenik u odvjetničkoj pisarnici u Osijeku, Pravosudni ispit je položio u Zagrebu 1993. g. Od 1995. g. upisan je u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. Poslijediplomski studij «Poslovno pravo i poslovne transakcije» pri Pravnom fakultetu u Osijeku, upisao je 1999. g. Poslije završenog poslijediplomskog studija Odlukom Fakultetskog vijeća, prihvaćeni su mu ranije objavljeni znanstveni radovi kao ekvivalent magistarskom radu. Bio je aktivni sudionik Domovinskog rata kao pripadnik 106. brigade u Osijeku. U sazivu za mandatno razdoblje 2009. g. do 2011. g., bio je član Državnog sudbenog vijeća iz redova odvjetnika, kojeg je predložila Hrvatska odvjetnička komora, a izabrao na tu dužnost Hrvatski sabor 2009. g. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Osijeku dana 14. srpnja 2011. g. Član je Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravosuđa RH, iz grupe predmeta Građansko postupovno i obiteljsko pravo, od 2013. g. Bio je sudionik više znanstvenih skupova sa međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji HAZU i Pravnog fakulteta u Osijeku. Više puta je izlagao i različite teme na okruglim stolovima i stručnim predavanjima pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu.

acokolic@fdmz.hr

 

Antonija Krstačić r. Kokeza rođena je 1974. g. Završila je specijalizaciju iz neurologije na Klinici za neurologiju KBC „Rebro“ Zagreb i položila specijalistički ispit  2008. Od tada radi kao specijalist neurolog u Laboratoriju za EMNG i EEG dijagnostika i liječenje Klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice. Godine 2007. obranila je magistarski rad: „Povezanost čimbenika rizika i ishemijskog cerebrovaskularnog inzulta“ a 2011. doktorski rad: „Varijabilnost srčanog ritma i prediktivni modeli autonomne disfunkcije nakon ozljede vratne kralješnice“. Izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docent u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek 2016 godine. Izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2017. Izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavač na Katedri za neurologiju, neurokirurgiju i neuropatologiju na Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu 2014.  Kao autor i koautor objavila je tridesetak  znanstvenih i stručnih publikacija. 

 

Goran Krstačić rođen je 1962. godine. Završio je Medicinski fakultet 1987. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1995., a užu specijalizaciju iz kardiologije 2004. Radio je u KBC „Split“ a od 1996. g. radi u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana u Zagrebu. Od  2014. je ravnatelj Poliklinike Srčana.Završio je poslijediplomski studij iz kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci i stekao naslov magistra medicinskih znanosti 1992. Doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ispitivanje nelinearne dinamike kratkih vremenskih serija kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris» obranio je 2002 g. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2013. Izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 2013. godine Izabran je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu u naslovno nastavno zvanje profesor više škole u trajnom zvanju 2017. godine. Priznat mu je naziv primarijus 2006. godine. Na Europskom kardiološkom kongresu 2005 g. primio je diplomu Europskog kardiologa, a 2006. godine izabran je za Fellow-a Europskog kardiološkog društva (FESC). Godine 2017. izabran je za Fellow-a Europske udruge za srčani ritam (FEHRA).Bio je predsjednik Radne skupine  e-Cardiology Europskog kardiološkog društva, a sada je „Topic Coordinator for E- Technology“. Član je Upravnog odbora Europske asocijacije za srčani ritam. Član je Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva. Član je Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca.Završio je jednogodišnje školovanje „Menadžer u zdravstvu“. Član je Savjeta za zdravlje grada Zagreba. Član je Odbora za kardiovaskularne bolesti Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije  znanosti i umjetnosti.

goran.krstacic@zg.t-com.hr

098/508-614

 

Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (1989.). Poslijediplomski studij gastroenterologije i hepatologije završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu (1995.).Objavio je više od 100 radova, nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama te ima dugogodišnji znanstveni i stručni interes u proučavanju liječenja upalnih bolesti crijeva. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoj stručni i znanstveni rad. Bio je voditelj više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Član je brojnih stručnih i znanstvenih društava.

avcev@fdmz.hr