Boje koje putuju, voditelj: Petar Šušnjara, suradnici: Ines Drenjančević, Anita Matić, Zrinka Mihaljević, Ana Stupin, Marko Stupin i Nataša Kozina

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:00 - 13:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici osnovnih škola (OŠ Višnjevac, 1. razred)

Lokacija:
Vježbaonica za mikrobiologiju