Kupus upotrijebi i boju promijeni!, voditeljica: Marijana Jukić, suradnice: Maja Jirouš i Iva Ljubanović

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Lokacija:
Vježbaonica za kemiju i biologiju (soba 1.2)