Djeluju li boje na emocije i ponašanje čovjeka, autorice: Ivana Barać, Lorna Dubac Nemet, Nikolina Farčić i Suzana Kovačević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Cara Hadrijana 10e, potkrovlje, glavni hodnik

Detalji:

Još su drevne kulture egipatske i kineske civilizacije koristili boje u svrhu liječenja, odnosno prakticirale kromoterapiju. Danas se najvećim dijelom umjetnici i dizajneri interijera bave utjecajem boja na emocije i raspoloženje. Istraživanja su pokazala kako neke boje mogu utjecati na povećanje krvnog tlaka ili pak usporavanja metabolizma. Emocije povezane sa bojama često su i dio iskustva koje imamo odnosno kulture u kojoj živimo. Primjerice, bijela boja u zapadnim zemljama označava čistoću i nevinost dok se u nekim zemljama Istoka simbol žalovanja.

Boje igraju veliku ulogu u našemu životu iako im vrlo često ne posvećujemo pretjerano veliku pozornost. Od glavnog spektra boja, crvena boja se povezuje sa emocijama, straha, ljutnje ali i strasti. Neka istraživanja navode da su žene u crvenom najprivlačnije muškarcima.  Za plavu boju dokazano je da smiruje i snižava krvni tlak, poput gledanja u modro plavo more i oceane. Boja trave i lišća prisutna je u prirodi pa samim time nosi pozitivne konotacije. To je boja za opuštanje i obnavljanje energije. Žuta nosi i pozitivne i negativne konotacije – od veselja, radosti i sreće do zavisti i bolesti. Ako je riječ o zagasito toploj žutoj boji, onda će u nama buditi pozitivne emocije. Ako je riječ o hladnijim tonovima, onda će izazivati odbojnost. Narančasta boja budi pozitivne emocije i simbolizira vitalnost i izdržljivost. Odličan je izbor za sportsku odjeću jer potiče na tjelovježbu. Danas imamo razvijenu znanstvenu disciplinu „psihologija boja“ koja se bavi proučavanjem različitih emocionalnih stanja, ponašanja i raspoloženja kod čovjeka, izazvanih djelovanjem boja.

Biografija:

Ivana Barać, prof. psihologijeFakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
ibarac@fdmz.hr
031/399-628
091/537 12 47

Lorna Dubac Nemet, prof.Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
ldnemet@fdmz.hr
031/399-644
091/526 74 27

Nikolina Farčić, mag.med.techn.Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
nikfarcic@gmail.com
098 / 1868 569

Suzana Kovačević, mag. oecc.
suzana.kovacevic0911@gmail.com
091 / 537 12 47

 

Ivana Barać zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na Sveučilišnom studiju Sestrinstvo, radnom mjestu višeg predavača. Rođena je 1977. godine u Osijeku. Završila je Filozofski fakultet u Osijeku za profesora psihologije. 2009. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Radila je kao nastavnica predmeta zdravstvene njege u Medicinskoj školi te od 2009. godine radi kao predavač na predmetima zdravstvene njege na Sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo. Godine 2015. izabrana u naslov višeg predavača. Tijekom rada ima brojne profesionalne aktivnosti i stručna usavršavanja kroz aktivno sudjelovanje na Međunarodnim kongresima, konferencijama, simpozijima iz područja sestrinske skrbi, zdravstvene njege kao i psihologije. Bila je članica radne skupine za izradu kataloga znanja i izradu pitanja za nacionalne ispite i buduću državnu maturu iz predmeta Zdravstvena njega; Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao i članica Upravljačkog odbora  pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za projekt:podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnih programa sa Direktivom 2005/36/EK. Aktivno poznaje engleski i njemački jezik u govoru i pismu, te ima položen ECDL diplomu. Članica je Hrvatske Komore medicinskih sestara i tehničara, Hrvatskog psihološkog društva te volonter u savjetovalištu za psihološku pomoć.

 

Lorna Dubac Nemet rođena je 1976. godine u Osijeku. Nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja, upisuje I. (opću) gimnaziju u Osijeku i kao odličan učenik završava gimnazijski program uz oslobođenje od mature. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisuje Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: engleski i njemački jezik s književnošću. Tijekom zadnje dvije godine studija stipendistica je Poglavarstva grada Osijeka, a tijekom apsolventskog staža stipendistica Vlade Savezne pokrajine Bavarske (studij na Sveučilištu u Augsburgu  kolovoz 1998 – travanj 1999). Kao članica Njemačke dramske skupine Fakulteta dobitnica je Rektorove nagrade. Od akademske godine 2003/2004 radi kao vanjski suradnik, od 2005. kao naslovni predavač, a od 2011. godine kao viši predavač za predmet Medicinski engleski na Sveučilišnom preddiplomskom studiju sestrinstva, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju medicinske laboratorijske dijagnostike, te Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine. Od 2012. godine članica je Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, kao i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Aktivno je sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima kako u zemlji tako i u inozemstvu (Osijek, Opatija, Rijeka, Celje, Beograd).

 

Nikolina Farčić rođena je 1974. godine u Slavonskom Brodu, nakon Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, 2011. godine završila je preddiplomski studij Sestrinstvo na Medicinskom fakultetu Osijek, te 2012. godine upisuje diplomski studij Sestrinstvo. Dobitnica je Rektorove nagrade za uspjeh na studiju u ak.god. 2012/13. te je 2015. godine upisala poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, radila je na Klinici za kirurgiju, na Odjelu traumatologije, te kao glavna sestra kirurške poliklinike. Od 2016. godine radi u Jedinici za bolničke infekcije kao sestra za kontrolu bolničkih infekcija. Također je zaposlena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na Sveučilišnom preddiplomskom  studiju Sestrinstvo, na radnom mjestu asistenta 20% radnog vremena na predmetima zdravstvene njege. Tijekom rada ima brojne profesionalne aktivnosti i stručna usavršavanja kroz aktivno sudjelovanje na Međunarodnim kongresima, konferencijama, simpozijima iz područja sestrinske skrbi i zdravstvene njege. Od 2017. godine je Predsjednica Povjerenstva za etička i staleška pitanja medicinskih sestara-tehničara za zdravstvenu njegu KBC Osijek. Članica je Hrvatske Komore medicinskih sestara i tehničara, zamjenica je predsjednice Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice KBC Osijek, te volonter u Crvenom križu Osijek.

 

Suzana Kovačević rođena je 1968. godine u Osijeku. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, završava Ekonomski fakultet u Osijeku, te 2008.godine brani tada znanstveni magisterij na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku sa temom Menadžment turističke destinacije. Preko dvadeset godina radila je na poslovima administratora, voditelja poslovnica te dugi niz godina aktivni sudionik brojnih projekata iz područja turizma u Slavoniji i Baranji. Tijekom radnog iskustva afirmirala se u procjenjivanju upravljanja ljudskim resursima. Članica je vijeća turističkih zajednica Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. U suradnji sa nastavnicima Sveučilišta J.J.Strossmayer, koautor je stručnih i znanstvenih članaka iz područja psihologije i upravljanja ljudskih resursa.