„Crno-bijeli karijes“, autori: Martina Kon, Dominika Razumović, Marko Matijević, Marija Pejakić i Željka Perić Kačarević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Široka dostupnost i konzumacija namirnica bogatih ugljikohidratima, postavile su karijes na najčešću kroničnu bolest kod ljudi. Mikroorganizmi stalni su stanovnici usne šupljine, no hraneći se ugljikohidratima stvaraju kiseline koje otapaju mineralizirana zubna tkiva. Caklina, tvrđa i od kosti, prva je zahvaćena supstanca. Već sedmog dana od nakupljanja plaka mikroskopski je moguće uočiti nastale promjene. Tjedan kasnije, promjene su vidljive i makroskopski, u vidu promjene boje zuba. Svaka nijansa koja odstupa od translucentne bijele boje upućuje na karijesnu aktivnost. Spektar boja karijesne lezije varira od bijele opakne do smeđe prema crnoj boji. Danas su na tržištu dostupna različita bojila pomoću kojih je moguće detektirati plak koji je uzrok karijesu, a također postoje bojila za detekciju samih karijesnih lezija. Cilj je predloženog postera prikazati različiti spektar boja karijesne lezije, način razlikovanja stadija karijesa prema boji te uporabu bojila u detekciji karijesnih lezija.

Biografija:

Martina Kon
kon.martina@gmail.com
ŽIVOTOPIS:

Studentica 3. godine preddiplomskog studija Dentalna higijena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Na međunarodnom skupu Perioimplant 7 2018. godine stekla certifikate „Non Surgical Periodontal and Peri-Implant Assesment and Debridement Techniques” i “Guided biofilm therapy by Swiss Dental Academy”. 

 

Dominika Razumović
dominika.razumovic@gmail.com
ŽIVOTOPIS:

Studentica 3. godine preddiplomskog studija Dentalna higijena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. U akademskoj godini 2017./2018. dobiva status demonstratora u Katedri za dentalnu medicinu. Na međunarodnom skupu Perioimplant 7 2018. godine stekla certifikate „Non Surgical Periodontal and Peri-Implant Assesment and Debridement Techniques” i “Guided biofilm therapy by Swiss Dental Academy”.

 

Doc.dr.sc. Marko Matijević
mmatijevic@fdmz.hr
ŽIVOTOPIS:
Specijalist oralne kirurgije, zaposlen u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije te na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.

 

Marija Pejakić
mpejakic@fdmz.hr
ŽIVOTOPIS:

Od 2018. godine radi kao asistent u punom ranom vremenu u Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Studentica III. godine poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek.

 

Željka Perić Kačarević
zpkacarevic@fdmz.hr
ŽIVOTOPIS:

Docentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.