Boje u medicinskoj terminologiji na engleskom jeziku, autorice: Lorna Dubac Nemet, Ivana Barać i Ksenija Benčina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Cara Hadrijana 10e, glavni hodnik

Detalji:

Medicinski engleski, kao podskupina Engleskoga jezika za posebne namjene (engl. English for Specific Purposes), posjeduje svoj registar i terminologijsku svojinu. Naslanjanje tog registra na mnoge korijene latinskoga i grčkoga podrijetla daje suvislu prednost studentima koji su tijekom srednjoškolskoga obrazovanja pohađali nastavu tih klasičnih jezika. Tvorbene osnove, medicinski sufiksi i prefiksi dijelovi su velikoga mozaika koje studenti koriste kako za konstruiranje tako i za razumijevanje pročitanih medicinskih izraza, pri čemu je prethodno poznavanje značenja akceleracijski i motivacijski čimbenik. Prefikse nalazimo na početku riječi i njihova primarna funkcija je modificiranje značenja. Većinom su, poput medicinskih sufiksa, grčkoga ili latinskoga podrijetla. Smještamo ih u šest skupina, prema značenju: Prefiksi koji označavaju poziciju, odnosno gdje je nešto smješteno (dextrocardia=heart located on the right side of the body), prefiksi koji označavaju broj i mjeru (hypertension=high blood pressure), prefiksi koji označavaju negaciju (apnea=no breathing), prefiksi koji označavaju smjer (adductor=a muscle that draws a limb toward the body) i prefiksi koji označavaju boju (erythrocyte=red blood cell).

Nastavno na medicinske prefikse koji označavaju boju, primjećujemo i određen broj medicinskih naziva i izraza kodiranih bojom (yellow fever, black plague, scarlet fever). Poster će prikazati najčešće medicinske izraze koji u sebi sadrže odrednicu boje (medical prefixes denoting colour).

Biografija:

Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek /Medicinski fakultet Osijek
ldnemet@fdmz.hr
091/526 74 27

 

Ivana Barać, prof. psihologije, viši predavač
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
ibarac@fdmz.hr
031/399-628
091/537 12 47

 

Ksenija Benčina, prof., viši lektor
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek
kbencina@foozos.hr
091/582 45 85

 

Ivana Barać zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstvo, na radnom mjestu višeg predavača. Rođena je 1977. godine u Osijeku. Završila je Filozofski fakultet u Osijeku za profesora psihologije. 2009. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Radila je kao nastavnica predmeta zdravstvene njege u Medicinskoj školi te od 2009. godine radi kao predavač na predmetima zdravstvene njege na Sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo. Godine 2015. izabrana u naslov višeg predavača. Tijekom rada ima brojne profesionalne aktivnosti i stručna usavršavanja kroz aktivno sudjelovanje na Međunarodnim kongresima, konferencijama, simpozijima iz područja sestrinske skrbi, zdravstvene njege kao i psihologije. Bila je članica radne skupine za izradu kataloga znanja i izradu pitanja za nacionalne ispite i buduću državnu maturu iz predmeta Zdravstvena njega; Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kao i članica Upravljačkog odbora  pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za projekt: podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnih programa sa Direktivom 2005/36/EK. Aktivno poznaje engleski i njemački jezik u govoru i pismu, te ima položen ECDL diplomu. Članica je Hrvatske Komore medicinskih sestara i tehničara, Hrvatskog psihološkog društva te volonter u savjetovalištu za psihološku pomoć.

 

Lorna Dubac Nemet rođena je 1976. godine u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisuje Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: engleski i njemački jezik s književnošću. Tijekom zadnje dvije godine studija stipendistica je Poglavarstva grada Osijeka, a tijekom apsolventskog staža stipendistica Vlade Savezne pokrajine Bavarske (studij na Sveučilištu u Augsburgu  kolovoz 1998 – travanj 1999). Kao članica Njemačke dramske skupine Fakulteta dobitnica je Rektorove nagrade. Od akademske godine 2003/2004 radi kao vanjski suradnik, od 2005. kao naslovni predavač, a od 2011. godine kao viši predavač za predmet Medicinski engleski na Sveučilišnom preddiplomskom studiju sestrinstva, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju medicinske laboratorijske dijagnostike, te Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine. Od 2012.-2018. godine bila je članica Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, te je članica FV Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo od osnutka. Aktivno je sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima kako u zemlji tako i u inozemstvu (Osijek, Opatija, Rijeka, Celje, Beograd).

 

Ksenija Benčina rođena je 1976. godine u Osijeku. Profesorica je engleskog i njemačkog jezika s književnošću, zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, na radnom mjestu više lektorice. Izvodi kolegije općeg engleskog kao stranog jezika, te jezičnih i govornih vježbi na svim studijskim godinama. Doktorski studij Jezikoslovlja na Filozofskom fakultetu u Osijeku upisala je 2015. godine. Dugogodišnja je članica HUPE-a (Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika) te se redovito usavršava i izlaže na stručnim i znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Šibenik, Poreč, Amsterdam Nizozemska, Cordoba Španjolska, Gavle Švedska). Autorica je i suatorica nekoliko stručnih i znanstvenih radova.