Boje društvenih mreža, predavačice: Josipa Mijoč, Lana Katavić i Ivana Jobst

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 19:00 - 19:45

Organizacija:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana 10

Detalji:

Društvene mreže oblikovatelji su javnoga mišljenja i mjesta za razmjenu informacija, umrežavanja i promoviranje osobnih i poslovnih sadržaja. Boje društvenih mreža mijenjaju se ovisno o temama i porukama te predstavljaju dodatni komunikacijski signal usmjeren ciljanoj publici. Pri tome se ne može zanemariti odgovornost koju preuzimaju pošiljatelji poruka, ali i pisana i nepisana pravila o komuniciranju na društvenim mrežama. Obojanost društvenih mreža određenim signalima utječe na najširu društvenu zajednicu, posjeduje visoku društvenu odgovornost i prenosi se ne samo na pratitelje, nego i na osobe povezane s pratiteljima sadržaja oglašenih na društvenim mrežama.

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč,
Ekonomski fakultet u Osijeku,
jmijoc@efos.hr,
0912204486

Josipa Mijoč znanstvenica je, producentica i teoretičarka kulture. Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku sudjeluje u izvođenju nastave na većem broju kolegija. Višegodišnja je predsjednica Instituta Andizet, u okviru kojega je pokrenula i vodila veći broj projekata, među kojima se ističe Kreativna riznica. Producenticom je multimedijskih projekata, usmjerenih na ostvarivanje inovativnih umjetničkih praksa temeljenih na kulturnoj baštini. Istraživački rad usmjerava na znanstvena istraživanja korisna akademskoj zajednici, ali i dionicima sektora kreativne industrije. Državnom nagradom za znanost nagrađena je 2017. godine.

http://www.efos.unios.hr/jmijoc/

Lana Katavić, univ. bacc. oec.,
studentica diplomskoga studija Ekonomskoga fakulteta u Osijeku,
lana.katavic@gmail.com,
0912621997

Lana Katavić studentica je 4. godine diplomskoga studija smjera Marketing na Ekonomskome fakultetu u Osijeku. Motivirana je za organiziranje velikih događanja i znanstvenih istraživanja dionika kreativne industrije. Slobodno vrijeme provodi volontirajući, rekreativno i kreativno.

Ivana Jobst, univ. bacc. oec.,
studentica diplomskoga studija Ekonomskoga fakulteta u Osijeku,
ivana.jobst@gmail.com,
0977654576

Ivana Jobst studentica je druge godine diplomskoga studija smjera Financijski menadžment na Ekonomskome fakultetu u Osijeku te predsjednica Organizacijskog odbora Kreativne riznice, zadužena za koordinaciju tima koji okuplja više od 60 volontera. Posebno je zainteresirana za područje organiziranja velikih događanja te ovladavanja teorijskim i praktičnim znanjima o izgradnji društvene odgovornosti. Također, veliki značaj pridaje i analiziranju učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima, kao i upravljanjem vremenom u organizaciji.