Demografski razvoj bijelo plavog grada, autori: Jerko Glavaš, Bruno Mandić i Juraj Rašić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Razvoj stanovništva određenoga područja u duljem razdoblju

određen je djelovanjem brojnih čimbenika: demografskih, gospodarskih, zdravstvenih, ekonomsko-socijalnih, političkih i drugih, drugim riječima sve promjene u društveno-gospodarskim kretanjima utječu na razvoj stanovništva.

Demografski trendovi u gradovima Istočne Hrvatske jasno ocrtavaju uzročno-posljedične veze ekonomskoga razvoja i društvenih promjena.

Demografski razvoj  grada Osijeka u drugoj polovici 20. stoljeća išao je u smjeru pozitivnoga populacijskoga i društvenoga razvoja Slavonije i Baranje te se broj stanovnika udvostručio.

Danas je situacija osjetno drugačija, jer se ukupno stanovništvo grada Osijeka smanjuje te dolazi do depopulacije, odnosno odlaska mladoga, radno sposobnoga stanovništva te demografskoga starenja stanovništva, što predstavlja problem za budući  demografski razvoj.

Cilj je ovoga rada prikazati demografske trendove s kojima se “bijelo-plavi” grad suočava te koje su projekcije daljnjega demografskoga razvoja grada Osijeka.

Biografija:

izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš;
jglavas@efos.hr,
091/22 44 082,
http://www.efos.unios.hr/jglavas/

Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš rođen je 5. rujna 1981. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Godine 2006. diplomirao je na Ekonomskome fakultetu u Osijeku na smjeru „Marketing management“. Poslijediplomski specijalistički studij “Organizacija i management“ na Ekonomskome fakultetu u Osijeku upisao je 2006. godine, a 2008. obranio je završni rad. Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju. Od 2006. godine do danas zaposlen je na Ekonomskome fakultetu u Osijeku, trenutno u zvanju izvanrednoga profesora. Suradnik je na brojnim projektima, kao na na nekoliko poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, a na poslijediplomskome sveučilišnome (doktorskome) studiju „Management“ nositelj je obveznoga kolegija „Informacijski management“, a na poslijediplomskome specijalističkome studiju „Organizacija i management“ također obveznoga kolegija „Management informacijske tehnologije“ te pomoćnik voditelja studija. Stalni je suradnik i recenzent nekoliko konferencija i časopisa u zemlji i inozemstvu, član je nekoliko odbora na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te član Vijeća doktorske škole Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te voditelj modula Menadžment u kulturi, umjetnosti  i obrazovanju. Dobitnik je nekoliko priznanja te je aktivan u društvenome i gospodarskome životu. Član je Hrvatskoga društva ekonomista, Hrvatske udruge za marketing (CROMAR), Hrvatske udruge za upravljanje projektima, Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Alumni udruge Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, Rotary kluba Osijek Josip Juraj Strossmayer, Matice hrvatske, UPH Prsten, SUH-a, Sportsko ribolovnog društva Karas Bilje. Aktivno se služi engleskim jezikom. Ostale su informacije dostupne na upit.

 

Bruno Mandić, mag. oec.;
bruno.mandic@efos.hr,
091/55 79 557,
http://www.efos.unios.hr/bmandic/

Rođen 29. lipnja 1992. godine u Osijeku, gdje je pohađao i završio osnovnu i srednju školu – I. Gimnaziju. Preddiplomski sveučilišni studij na Ekonomskome fakultetu upisao je 2011. godine te se na 2. studijskoj godini opredjeljuje za smjer Menadžment. Titulu sveučilišnoga prvostupnika ekonomije (univ. bacc. oec.) stekao je 2014. godine, nakon čega nastavlja obrazovanje na sveučilišnome diplomskome studiju Ekonomskoga fakulteta u Osijeku na smjeru Menadžment. Diplomirao je 2016. godine diplomski i stekao akademski naziv magistra ekonomije (mag. oec.). Iskusni je korisnik u razumijevanju engleskoga jezika, samostalni korisnik u govoru i pisanju engleskoga jezika. Od studenoga 2016. godine zaposlen je u Žito d.o.o. Osijek. Nakon godinu dana rada na poslovima mlađega prodajnoga predstavnika, napreduje na radno mjesto prodajnoga predstavnika za brend „DOBRO“. Od listopada 2018. godine zaposlen je na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradničkome zvanju asistenta na Katedri za Management, organizaciju I poduzetništvo, na kojoj sudjeluje u izvođenju  nastave na sveučilišnome i stručnome studiju. U siječnju 2019. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij “Management”.

 

Juraj Rašić, mag. oec;
jrasic@efos.hr,
098/776 700,
http://www.efos.unios.hr/jrasic/

Rođen 12. srpnja 1992. godine u Osijeku, gdje je pohađao i završio osnovnu i srednju školu – II. Gimnaziju. Preddiplomski sveučilišni studij na Ekonomskome fakultetu upisao je 2011. godine te se na 2. studijskoj godini opredjeljuje za smjer Menadžment. Titulu sveučilišnoga prvostupnika ekonomije (univ. bacc. oec.) stekao je 2014. godine, nakon čega nastavlja obrazovanje na sveučilišnome diplomskome studiju Ekonomskoga fakulteta u Osijeku na smjeru Marketing.  Diplomirao je 16. rujna 2016. godine i stekao akademski naziv magistra ekonomije (mag. oec.). Iskusni je korisnik u razumijevanju engleskoga jezika, samostalni korisnik u govoru i pisanju engleskoga jezika. Od ožujka 2017. godine zaposlen je u Žito d.o.o. Osijek. Nakon godinu dana rada na poslovima mlađega prodajnoga predstavnika, napreduje na radno mjesto voditelja ključnih kupaca za brend „DOBRO“. Od srpnja 2018. godine zaposlen je na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradničkome zvanju asistenta na Katedri za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, na kojoj sudjeluje u izvođenju  nastave na sveučilišnome i stručnome studiju. U siječnju 2019. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij “Management”.