„Boje u sociologiji“, autori: Juraj Jurlina i Ljiljana Pintarić, suradnice: Nadja Lazić, Helena Pušak, Ira Rešetar i Danijela Vulić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Detalji:

Boje su neupadljiv, ali i neizostavan fenomen u sociologijskoj teoriji. One su povezane sa simboličkim značenjima koje se pojavljuju u raznim kulturama, nacijama, društvenim pokretima, religijama. U kontekstu ove teme nezaobilazna je i rasa (boja kože) i cijela problematika vezana uz diskriminaciju prema tome ključu. Nadalje, propagandne poruke i marketinške strategije često instrumentaliziraju reakcije na određene boje, s tim je povezana i rodna stereotipizacija te njena reprodukcija putem različitih medija. Svrha je ovoga plakata prikazati sociologijsku perspektivu na neke od društvenih fenomena povezanih s bojama.

Biografija:

Juraj Jurlina
(asistent, Filozofski fakultet, jjurlina@ffos.hr, 031/494-636)

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je jednopredmetni preddiplomski studij sociologije (2014.), na istom fakultetu diplomirao jednopredmetnu sociologiju (2016.). Na Filozofskom fakultetu u Osijeku počinje raditi 2017. godine. Izvodi vježbe i seminare iz kolegija Osnovnih pojmova sociologije, Suvremenih sociologijskih teorija, Osnova sociološke statistike 1 i 2, Demografije i Obrade i analize podataka. Od 2018. godine doktorand je na poslijediplomskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do sada je napisao nekoliko stručnih i znanstvenih radova, a područje  istraživačkog interesa obuhvaća nove medije i proces individualizacije.

 

Ljiljana Pintarić
(asistentica, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, lpintaric@ffos.hr, 031/494-636)

Diplomirala je jednopredmetnu sociologiju 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2018. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij sociologije pri istom fakultetu. Od 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Klasične sociologijske teorije, Metode istraživanja 1 i 2, Sociologija hrvatskog društva, Sociologija ruralnog razvoja i Sociologija roda. Područja znanstvenoistraživačkog interesa: sociologija migracija, sociologija zdravlja i bolesti.

 

Studentice (suradnice): Nadja Lazić, Helena Pušak, Ira Rešetar, Danijela Vulić