Krešimir Pavelić: Na pragu nove medicine

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 18:00 - 19:30

Organizator:
Vila Antonio, Dvorana, Vladimira Nazora 2, Opatija

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, opća populacija