Psihologija boja, predavačica: Darija Salopek-Žiha

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 17:50 - 18:35

Organizator:
Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Ulica Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Učenici trećih razreda ekonomske struke (3.a i 3.b)

Lokacija:
Učionica br. 28