Percepcija boja, predavačica: Sanja Olbina-Borić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:30 - 13:15

Organizator:
Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Ulica Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Učenici završnih razreda ekonomske škole