Idiomi u vezi s bojama u njemačkom jeziku, autorica: Mirjana Rajić Zebić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 16:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 16:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Ulica Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Hol škole